Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę, ale i wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat.

   Narodowe Czytanie rozpoczęto lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji przeczytano kolejno: dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda wraz z małżonką  rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim, w 2017 roku Wesele Stanisława Wyspiańskiego,  w ubiegłym roku Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

  Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta 8 nowel:

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
 2. Dym – Maria Konopnicka
 3. Katarynka – Bolesław Prus
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

 W liście skierowanym do nas Pan Prezydent Andrzej Duda podkreślił:

–  Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

My do czytania wybraliśmy 4 nowele:

„Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, - „”Orka” Władysława Stanisława Reymonta, - „Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz – „”Katarynka” Bolesława Prusa.

Narodowe Czytanie 2019 rok

Stefan Żeromski – „Rozdzióbią nas kruki, wrony” –  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolnii Szczerbackiej, czytelnicy Biblioteki Publicznej w Ruskim Brodzie

 1. Kewin Kielczykowski
 2. Rafał Porowski
 3. Magdalena Sompolska
 4. Tomasz Borowiecki

Bolesław Prus – „Katarynka” – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

 1. Katarzyna Ślusarczyk
 2. Oliwer Pietras
 3. Aleksandra Sokół
 4. Martyna Smagowska
 5. Małgorzata Zarębska
 6. Marta Szymczyk
 7. Emilia Nizińska
 8. Kevin Warchoł
 9. Bartosz Polak

Władysław Stanisław Reymont – „Orka” – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

 1. Antoni Frasuński
 2. Wiktoria Chmura
 3. Michał Pietrasik
 4. Agata Waszkowska
 5. Jakub Polak

Henryk Sienkiewicz – „Sachem” – Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze

 1. Nadia Pakos
 2. Zuzanna Wełpa
 3. Wiktoria Wojdył
 4. Antonina Tomczyk

Nad akcją " Narodowe Czytanie" czuwali pracownicy Biblioteki Publicznej w Przysusze.