Komunikat !!!

Do czasu odwołania stanu epidemii korzystający z biblioteki  

mają obowiązek:

1. Przebywania na terenie biblioteki w maseczkach .

2. Zachowania bezpiecznej odległości (min. 2 m)

3. Poruszania się w granicach określonych przez odpowiednie oznakowanie tj. żółte oznaczniki taśmowe.

4. W bibliotece może przebywać jednocześnie max. 2 czytelników.

Ponadto obowiązuje:

1. Zakaz wolnego dostępu do półek.

2. Zakaz korzystania z (dotychczas dostępnych) materiałów prasowych.