Biblioteka Publiczna w Przysusze kontynuując cykl spotkań z pisarzami, tym razem zaprosiła na spotkanie do Klubu Seniora we czwartek 21 listopada 2013 r. Pana Anatola Diaczyńskiego. Pisarza, literata i jednocześnie   działacza polonijnego, repatrianta z Kazachstanu, piszącego w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. W swych   książkach pisze o niezmiernie trudnym życiu kazachstańskich Polaków, opisuje tragiczną historię własnej rodziny i tysięcy Polaków wywiezionych w latach 30-tych XX wieku na dzikie stepy Kazachstanu, ich dążenia do utrzymania polskości i wiary katolickiej, a po odzyskaniu przez Kazachstan niepodległości ich chęć do powrotu do ojczyzny.

Pisarz jest członkiem Związku Literatów Polskich i laureatem nagrody Złote Pióro. Został odznaczony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury” oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru nadanym przez prezydenta RP Lecha  Kaczyńskiego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wspólnie z Panem Anatolem Diaczyńskim zaśpiewali utwór „Kwiaty polskie”.

Licznie zebrani słuchacze z przejęciem i wzruszeniem opuszczali salę, w której dane im było usłyszeć, ze wschodnim akcentem, nieznaną, przykrą, ale prawdziwą historię życia naszych rodaków.