POMIMO ZAMKNIĘCIA BIBLIOTEKI

W DNIACH  15 - 28. 03. 2021 r.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM  W GODZ. OD 8.00 DO 16.00 

      TEL. (48)675 22 20

 

                   Od 15 marca do 28 marca 2021 roku wprowadzono dodatkowe ograniczenia dla województw: lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego, polegające na zakazie prowadzenia czytelń oraz wypożyczeń wewnątrz budynków.

 Biblioteka Narodowa rekomenduje udostępnianie zbiorów tylko na zewnątrz budynków, które mają być zamknięte dla użytkowników. Udostępnienie może odbyć się:
 przed wejściem do budynku biblioteki. Zbiory w tym przypadku muszą być przekazywane z maksymalnym ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Nie wolno dopuścić do tworzenia kolejek przed budynkiem biblioteki.

  • czytelnik zamawia telefonicznie wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę czytelnikowi, tzn. zostawia ją np. na stoliku przed wejściem, którą czytelnik odbiera i zostawia ewentualnie zwroty,
  • w wyżej wymienionym reżimie może być realizowana usługa „Książka na telefon”.