4 września 2021 r. o godz. 11.00 na Placu Kolberga w Przysusze odbyła się X jubileuszowa edycja  „ Narodowe Czytanie”. Tym razem była to lektura pt. „ Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Uroczystość przygotowała Biblioteka Publiczna w Przysusze, a poprowadził ją pan dyrektor Jerzy Kwaśniewski.

W odczytaniu fragmentów  lektury  wzięli udział nauczyciele i uczniowie następujących szkół:

Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika  Skowyry w Przysusze :

Dulska              –   Małgorzata Bednarska

Hanka               –   Faustyna Oracz

Hesia                –   Amelia Biskup

Mela                 –   Ewa Bochyńska

Zbyszko            –   Wiktor Danis

Lokatorka         – Maria Narecka

Przygotowały panie : Małgorzata Bednarska i Ewa Bochyńska

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze:

Dulska                –   Magdalena Siciarz

Zbyszko              – Kacper Brodecki

Juliasiewiczowa – Amelia Ronek

Lokatorka           – Amelia Ronek

Przygotowała pani Agnieszka Górka

Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze :

Dulska                –  Zuzanna Janus

Hesia                  –   Blanka Rejmer

Mela                  –   Aleksandra Zabroń

Zbyszko             –   Szymon Płuciennik

Narrator            –  Katarzyna Głogowska

Przygotowały panie : Anna Tamioła,  Bożena Prokopczyk i Bogusława Pożoga

  Impreza czytelnicza jak co roku zgromadziła na Placu Kolberga wielu mieszkańców.

     Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią uczestników i wręczeniem książek o historii Przysuchy.   Z okazji edycji „Narodowego Czytania” biblioteka otrzymała pamiątkową pieczęć, którą uczestnicy mogli opieczętować własne egzemplarze „ Moralności Pani Dulskiej”

Dyrektor oraz pracownicy Biblioteki Publicznej w Przysusze  serdecznie dziękują wszystkim wykonawcom oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do „ Narodowego Czytania” a także  mieszkańcom przybyłym na tę uroczystość.