Ze względu na utrzymujące się upały wprowadzono skrócony czas pracy w Bibliotece Publicznej w Przysusze.  .

Biblioteka Publiczna  w Przysusze w dniach 28. 06. 2022 r.- 30. 06. 2022 r. będzie czynna od godz. 8.00 do godz. 17.00.