Dnia 3 września 2022 r. o godzinie 11.00 na Rynku w Przysusze odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem czytano fragmenty „ Ballad i Romansów „ Adama Mickiewicza. Utwory czytali:

  1. „ To lubię- Andrzej Lenart wiceburmistrz Gminy i Miasta Przysucha
  2. „ Do przyjaciół’ – Wanda Sołtys – Klub Seniora
  3. „ Rybka– Jadwiga Ślęzak , Elżbieta Gębczyńska - Klub Seniora
  4. „Romantyczność „ – Zuzanna Oracz, Szymon Sionek, Aleksandra Smerdzyńska, Igor Widuliński – Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze
  5.  „Świtezianka” – Ida Dubaj, Stanisław Gajos, Dominik Pol - Zespół Placówek Oświatowych w Przysusze

Przygotowały : Anna Tamioła, Bożena Prokopczyk, Bogusława Pożoga

  1.  „Pani Twardowska” – Małgorzata Będkowska, Olivier Prokopczyk, Mikołaj Warszawski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

Przygotowały : Edyta Dyderska, Agnieszka Gizińska, Edyta Pełka- Pal

  1.  „ Świteź” – Aleksandra Grabarczyk, Alicja Pal, Bartosz Polak – Zespół Szkół nr 1 Jana Pawła II w Przysusze

Przygotowała : Agnieszka Górka

  1. „ Powrót taty” – Ewa Retelewska - dyrektor Domu Kultury w Przysusze

   Narodowe Czytanie to promocja czytelnictwa i polskiej kultury. Uroczystość ta zarówno w Przysusze, jak również w wielu miejscowościach naszego kraju zgromadziła ogromne grupy czytelników, które ze wzruszeniem słuchały wspaniałych romantycznych utworów. Pan Prezydent Andrzej Duda na temat Narodowego Czytania powiedział: „ Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie, żeby jak zawsze było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa”.

    Dyrektor Jerzy Kwaśniewski oraz pracownicy Biblioteki Publicznej w Przysusze serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i przybyłym na tę wspaniałą uroczystość.