Dnia 18 . X. 2022 r grupa II z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Przysusze uczestniczyła w wycieczce do Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Przysusze. Spotkanie to odbyło się w związku ze świętem pt. „ Dzieci muzyki”. Dzieci  spotkały się z panem Markiem Kowalskim – instruktorem nauki gry na instrumentach , oraz dyrygentem Przysuskiej Orkiestry Dętej. Pan Marek zaprezentował przedszkolakom różne instrumenty, oraz zagrał na każdym z nich. Wycieczka zakończyła się spotkaniem w bibliotece, gdzie pani bibliotekarka czytała wiersze o instrumentach muzycznych. Po powrocie do przedszkola dzieci kolorowały kredkami instrumenty. Prace te będą umieszczone na wystawie w bibliotece.