7 listopada pracownice Biblioteki Publicznej w Przysusze odwiedziły grupę II Samorządowego Przedszkola Nr 1. Spotkanie to odbyło się w ramach tematyki tygodniowej pt. „Polska, moja ojczyzna”. Wykorzystując teatrzyk Kamishibai panie przeczytały dzieciom legendę „ O Lechu ,Czechu i Rusie „. Kolejnym punktem spotkania była recytacja wierszy, oraz śpiewanie piosenki pt. „ Symbole Narodowe ’przez grupę przedszkolaków. Na spotkaniu odbyło się wspólne odśpiewanie Hymnu. Następnie z pomocą pań  z przedszkola i biblioteki dzieci wykonały pracę plastyczną- orła. Spotkanie to na pewno wpłynęło pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych i postaw patriotycznych przedszkolaków i słowo: ojczyzna, godło, flaga, hymn czy herb nie będą im obce.