W dniu 22. 02. 2013 r. w Bibliotece Publicznej w Przysusze w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się spotkanie dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze z grupą harcerzy działających w ramach Hufca ZHP Przysucha. Spotkanie zbiegło się w czasie z obchodzonym na całym świecie Dniem Myśli Braterskiej. Brali w nim udział harcerze: Weronika Woźniak, Daniel Madej, Mateusz Madej, Rafał Biernat, a czytali dzieciom teksty literackie m in. fragment powieści M. Buczkówny pt. „Piotruś zuch” oraz wiersze poetów polskich.

   Czytanie przeplatane było wspólnym śpiewem harcerskich piosenek i wesołymi pląsami. Zabawy i śmiechu było co niemiara. Druh Rafał wygłosił refleksyjną gawędę o harcerskim życiu, historii związku o dniu dzisiejszym tej organizacji, poruszył temat przyjaźni i braterstwa.

   Na zakończenie dyrektor biblioteki Jerzy Kwaśniewski złożył harcerzom życzenia w związku z ich świętem. Uczestnicy otrzymali słodkie upominki i wszyscy rozstali się z nadzieją na kolejne biblioteczne spotkania w harcerskim kręgu.