Co roku Biblioteka Publiczna w Przysusze bierze udział w Narodowym Czytaniu. Wspólnie czytamy dzieła, które tworzą kanon polskiej literatury. W tym roku była to powieść Elizy Orzeszkowej    pt. „ Nad Niemnem’. Autorka maluje w niej szeroką panoramę rodzinnych Kresów, przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, a także przywołuje historię Rzeczypospolitej, poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku. W odczytywaniu tekstów udział wzięli:

Tom 1, rozdział 1

 1. Andrzej Lenart – Zastępca Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.
 2. Maria Bińkowska
 3. Elżbieta Gębczyńska
 4. Zygmunt Skuza
 5. Mieczysława Nowocińska  
 6. Agata Baranowska-Żak
 7. Ewa Retelewska

                                 

                                

                                

 

Tom I, rozdział II - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze

 1. Anita Kacperska – dyrektor szkoły
 2. Małgorzata Bętkowska
 3. Zuzia Drabik
 4. Agnieszka Bykowska - rodzic
 5. Wojciech Sokół
 6. Alina Grzywaczewska - rodzic
 7. Amelka Węgrecka
 8. Ada Waszkowska

Opiekunowie: Agnieszka Gizińska , Edyta Pełka-Pal

                

                   

                   

                   

Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze

 1. Zuzanna Oracz - narrator
 2. Vanessa Dougbatsey - Emilia
 3. Lena Wójciak - Terenia
 4. Filip Kaszewski - Kiryło
 5. Szymon Piecyk – Teofil Różyc
 6. Adam Piecyk - Benedykt

Opiekunowie: Bogusława Pożoga, Anna Tamiołą, Bożena Prokopczyk, Katarzyna Gołyska

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

 1. Agnieszka Górka – nauczycielka
 2. Aleksandra Grabarczyk
 3. Bartosz Polak
 4. Kacper Gębala
 5. Zuzanna Janus
 6. Aneta Pielas-Kucharczyk – nauczycielka
 7. Maja Kucharczyk
 8. Blanka Rejmer

Opiekun: Agnieszka Górka

 1. Wanda Sołtys

    

Mamy nadzieję, że tegoroczna lektura, zwłaszcza dzisiaj w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu umocni przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności