„Jezus przychodzi dzisiaj pośród nas…”

Na zbliżające się Święta pragniemy

złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem

pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń

życzy

Jerzy Kwaśniewski dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze wraz z pracownikami