Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Głębokiego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, duchowego ubogacenia i spokoju życzy:

Dyrektor Jerzy Kwaśniewski  i pracownicy Biblioteki Publicznej w Przysusze