W ramach Miesiąca Książki i i Bibliotek 13 maja 2024 roku w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna. Uczestniczyli w niej uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przysusze. Młodzież zwiedziła bibliotekę i zapoznała się z naszym księgozbiorem.Kolejne zajęcia odbyły się w czytelni. Na zakończenie nasi młodzi czytelnicy rozwiązywali krzyżówki, których hasła były związane z książką. Uczniowie w miłej i ciekawej atmosferze spędziły czas w bibliotece.