Zbiory są najważniejszym elementem w bibliotece, bez nich nie jest możliwe istnienie i funkcjonowanie żadnej placówki bibliotecznej. W Bibliotece w Przysuszena zasoby składają się wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (czasopisma) oraz zbiory specjalne.

Biblioteka w Przysusze posiada następujące zbiory (stan na 31. 12. 2015 r):

Księgozbiór liczący - 31.411 woluminów.

w tym

                       Literatura piękna dla dorosłych    -  15.868 woluminów

                       Literatura piękna dla dzieci           -  6.034 woluminów

                       Literatura niebeletrystyczna         -  9.417 woluminów

Zbiory specjalne liczące                 - 91 j. inw.

czasopisma oprawne                     - 42 j. inw.

czasopisma bieżące                       - 14 tytułów

Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Publicznej w Przysusze odbywa się poprzez zakup (biorąc pod uwagę potrzeby czytelnicze czytelników) oraz dary od czytelników. W 2015 r. Biblioteka wzbogaciła swe zbiory o 1.116 woluminy nowości wydawniczych.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com