Jubileusz 60-lecia biblioteki 

   21 października 2009 roku Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze obchodziła piękny jubileusz sześćdziesięciolecia swego istnienia. Urodzinowe spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury.
     
Na obchody przybyli zaproszeni goście: wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Sebastian Wierzbicki oraz reprezentująca również tę instytucję Barbara Stępniewska, sekretarz okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Krystyna Bielawska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Jarosław Bednarski,    wójtowie, dyrektorzy bibliotek gminnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele bibliotek szkolnych i pedagogicznych, emerytowani bibliotekarze, czytelnicy biblioteki i młodzież szkolna.
     Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski poinformował zebranych gości, że warto przy tej okazji przyjrzeć się zarysowi dziejów instytucji, która przetrwawszy ustrojowe i społeczne przemiany, jest wciąż ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta.

„Dzięki owocnej pracy wszystkich pracowników biblioteki nasi mieszkańcy mają od najmłodszych lat dostęp do literatury i informacji. Wasza działalność, bogaty księgozbiór, jego dostępność i aktualność oraz spotkania autorskie, konkursy są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się uznaniem. ...Chcę podkreślić, że samorząd gminny docenia Wasz wysiłek i będzie nadal wspierał rozwój i działalność bibliotek i dbał o warunki pracy bibliotekarzy. ”- zapewniała Krystyna Bielawska przewodnicząca Rady.

 „Jubileusz 60-lecia działalności Publicznej Biblioteki jest dla nas miłą okazją do przekazania najserdeczniejszych życzeń, gratulacji i wyrazów uznanie dla Pana Dyrektora oraz Pracowników za osiągnięcia w zakresie upowszechnienia książki i czytelnictwa. Wyróżniacie się Państwo profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem.
Realizując zadania biblioteki powiatowej, jesteście Państwo ważnym ogniwem w krajowej sieci bibliotek publicznych. Jako Biblioteka Wojewódzka wysoko oceniamy Waszą działalność na rzecz biblioteki w Powiecie w ramach pełnienia funkcji ponadlokalną, którą po kilkunastoletniej przerwie sprawujecie ponownie od 2000 r. W dowód uznania, wyróżniliśmy Bibliotekę Nagrodą im. Kierbedziów.
Wasza troska o zachowanie kultury i tożsamości Regionu to także bogata kolekcja zbiorów regionalnych czy prace nad bibliografią dokumentującą lokalne życie społeczne.
Korzystając z okazji, zwracam się do Władz Samorządowych Miasta i Powiatu. Mamy nadzieję, że  państwa życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury pełniącej funkcje ponadlokalną, będzie gwarancją jej pomyślnego rozwoju w kolejnych latach....” – powiedział Sebastian Wierzbicki.

       W imieniu starosty przysuskiego życzenia przekazał Jarosław Bednarski, - „Wielką rolą placówki, którą Pan kieruje jest docieranie do czytelników. O sukcesie decydują ludzie. O tym, że jest Pan świetnym menadżerem i znakomicie działa na swoim polu, świadczy najdobitniej ilość czytelników na sali, na dzisiejszej uroczystości”.

     Sekretarz okręgu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek w imieniu swoim i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Radomiu mówiła, że „dzięki pasji i niezmiernemu zaangażowaniu kilku pokoleń bibliotekarzy, Biblioteka Publiczna w Przysusze przekształciła się w nowoczesną i funkcjonalną instytucję.
Tak zacny jubileusz jest okazją do wyrażenia wielkiego szacunku dla osób współtworzących tę placówkę oraz dla bibliotekarzy realizujących ambitny i różnorodny program w zakresie upowszechniania i krzewienia zamiłowania do książek, kultury i edukacji młodego pokolenia, do pogłębiania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Przysuskiej.
Wszystkim bibliotekarzom miasta i gminy Przysucha życzymy dalszej twórczej pracy, nowych pomysłów, uznania władz, gorącej sympatii czytelników oraz pomyślności w życiu osobistym”.

      Gratulacje z okazji jubileuszu składali również dyrektorzy Gminnych Bibliotek Publicznych. „Kieruje Pan biblioteką, która jest uznaną i szanowaną placówką kultury w środowisku. Przekazuje wiedzę, informacje, wychowuje, uczy i sprawia radość wielu ludziom.
   Jubileusz ten stwarza okazję do złożenia podziękowań za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość, wyrozumiałość oraz fachową pomoc w rozwiązywaniu mniej ważnych i tych istotnych spraw dla rozwoju bibliotekarstwa publicznego na terenie powiatu przysuskiego. 
      Jubileusz biblioteki to również historia ludzi w niej pracujących. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dlatego wyrażam szacunek dla wszystkich bibliotekarzy, którzy pracowali i pracują w tej placówce. Życzę im dalszej twórczej pracy, wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie wśród społeczności lokalnej nawyku czytania i obcowania z książką, uznania ze strony władz oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
     Wyrażam nadzieję, że nic nie zakłóci dalszego, dynamicznego i pomyślnego rozwoju przysuskiej książnicy, która w swojej Małej Ojczyźnie ma już bogatą historię i określone miejsce.” 
     „Jubileusz ten odbieramy jako wieloletnie dbanie o dobra duchowe człowieka, jako nieustanne szerzenie wiedzy wśród kolejnych pokoleń naszej społeczności. Za tę straż nad duchownymi dobrami człowieka, proszę -przyjmijcie słowa uznania”.
W środowisku bibliotekarskim dał się nam Pan poznać jako wzorowy bibliotekarz, dobry kolega i wspaniały, wartościowy człowiek – mówili pod adresem dyrektora Kwaśniewskiego zaproszeni goście.

    Artystycznym dopełnieniem pięknej uroczystości był koncert muzyki popularnej w wykonaniu „Tria Czardasz” z Teatru Wielkiego w Łodzi. Znane i lubiane przeboje musicalowe świetnie rozbawiły publiczność i były bardzo miłym akcentem wieńczącym jubileusz.