„Pożeracze książek” to nazwa konkursu czytelniczego, którego finał przeprowadzony został w dniu 29.02.2009r.

     Organizatorem tego konkursu była Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze a cele to promocja czytelnictwa, rozbudzenie pasji czytelniczej oraz zachęcenie uczestników do częstych kontaktów z biblioteką.

    Pierwszy etap polegał na wyłonieniu czytelników, którzy przeczytali największą ilość książek w okresie minionego roku. 

W kategorii wiekowej od 7 do 12 lat byli to: Wiktoria Benderz, Angelika Cisak, Katarzyna Fidos, Aleksandra Łomża, Małgorzata Pakos i Natalia Nowicka.

W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat byli to: Małgorzata Fryszkowska, Aleksandra Pałgan, Katarzyna Wijatkowska i Karolina Włodarczyk.

 Zmagania finałowe odbyły się w Filii Bibliotecznej nr 1 w Przysusze i polegały na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 5 pytań wylosowanych z zestawów wcześniej przygotowanych przez Komisję.

Pytania były szczegółowe, czasami podchwytliwe, a dotyczyły treści przeczytanych książek. Uczestnicy zadziwiali zarówno Komisję jak i młodzież obserwującą zmagania wyczerpującymi odpowiedziami.

      Efektem rozgrywki finałowej było zwycięstwo Aleksandry Łomży w kategorii wiekowej 7 – 12 lat oraz Małgorzaty Fryszkowskiej w kategorii wiekowej 13 – 15 lat. Nagrodami były encyklopedie i młodzieżowe książki przygodowe. Wręczył je Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski wyrażając przy okazji swoje uznanie dla finalistek konkursu.

   Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali słodyczami  oraz otrzymali symboliczne upominki od Mikołaja, który przybył na spotkanie przynosząc w prezencie książki do biblioteki – głównie lektury i literaturę dla młodzieży.