Baśnie Oskara Kolberga – głośne czytanie 

 

       To, jak ważne jest czytanie dzieciom, wie chyba każdy. Rozbudza ono wyobraźnię, wzmacnia więzi międzyludzkie, pobudza myślenie. Dlatego też w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w czytelni Powiatowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysusze 9 maja 2009 roku odbyło się spotkanie na którym głośno czytali: pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Ewa Kania, pani sierżant Komendy Powiatowej Policji Aneta Wilk oraz Ola Rejmer uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II.
Słuchały zaś dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 skupione w Klubie Młodego Czytelnika oraz zaproszeni goście.

        W myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zaprezentowane zostały baśnie zebrane i spisane przez Oskara Kolberga – równie piękne i pouczające jak baśnie opracowane przez braci Grimm. Teksy, których wysłuchały dzieci to: „Zła macocha”, „Laska czarowna” i „O pysznej i ukaranej królewnie”. Wszyscy byli pod wrażeniem lektorskich – niemalże aktorskich – umiejętności pań czytających.
     Spotkanie przygotowały Katarzyna Gajewska i Katarzyna Klimek a prowadziła Danuta Kartasińska, która w krótkiej pogadance przedstawiła sens akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz wskazała korzyści płynące z czytania.
      Po wysłuchaniu każdej baśni dzieci dyskutowały o tym, jaka płynie z nich nauka, wyszukiwały motywy wędrowne obecne także w baśniach innych autorów, wskazywały charakterystyczne cechy baśni.
   Należy podkreślić, że dzieci chętnie i logicznie wypowiadały się na temat wysłuchanych tekstów, z uwagą słuchały pań czytających i chętnie bawiły się w czasie zabaw ruchowych.
     Następnie nauczyły się piosenki „Cała Polska czyta dzieciom” i przy jej wtórze ćwiczyły sprawności manualne tworząc kolorowe „prawie ludowe” wycinanki, które będą wyeksponowane w Filii Bibliotecznej    nr 1 w Przysusze, a niektóre z nich będą służyły jako zakładki do książek.

 

         Dzieci otrzymały  słodki upominek i zadowolone wróciły do domów.  

  

 

 

 

W ramach Tygodnia Bibliotek 13 maja 2008r. Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała zabawę literacką pod bardzo pięknym tytułem „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

   Celem spotkania było z jednej strony zaszczepienie wśród najmłodszych zamiłowania do literatury i upowszechnienie czytelnictwa, a z drugiej uświadomienie nam dorosłym pożytków jakie płyną z obcowania z żywym słowem i książką.

Rodzice coraz mniej czasu poświęcają swoim pociechom odchodząc od czytania czy opowiadanie bajek, a przecież nic tak nie rozwija dziecięcej wyobraźni jak piękna bajka opowiedziana przez mamę lub tatę. Spróbowaliśmy więc chociaż w małym zakresie tę zaległość nadrobić.

Do biblioteki przyszły dzieci z oddziału przedszkolnego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze. Sześciolatki miały możliwość posłuchać bajek czytanych przez młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Książki czytali:
‑ Barbara Duchnik „Król lew”
‑ Emilia Klimek i Michał Rybiński „Zajączek Uszatek”
‑ Jarosław Drab „Mała syrenka Arielka”

W przerwach między czytanymi bajkami dzieci śpiewały i bawiły się przy muzyce.