DSC 0004

  W dniu 23 marca 2014 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Przysusze w ramach współpracy z Samorządowym Przedszkolem  nr. 1 w Przysusze odbyła się lekcja biblioteczna pod tytułem „Poznajemy świat poprzez książki: ziemia, pory roku, zjawiska przyrodnicze.” Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały wiadomości na temat pogody, kataklizmów, zmian klimatów itp. Przedszkolaki brały czynny udział  w dyskusji na temat pór roku a szczególnie w rozmowach o wiośnie. Lekcja odbywała się w przyjemnej atmosferze. Aby uprzyjemnić dzieciom pobyt w bibliotece, panie czytały wesołe wiersze o wiośnie Jana Brzechwy.