Zbiory są najważniejszym elementem w bibliotece, bez nich nie jest możliwe istnienie i funkcjonowanie żadnej placówki bibliotecznej. W Bibliotece w Przysuszena zasoby składają się wydawnictwa zwarte (książki), wydawnictwa ciągłe (czasopisma) oraz zbiory specjalne.

Biblioteka w Przysusze posiada następujące zbiory (stan na 31. 12. 2018 r):

Księgozbiór liczący - 33.176 woluminów.

w tym

                       Literatura piękna dla dorosłych    -  17.097 woluminów

                       Literatura piękna dla dzieci           -  6.465 woluminów

                       Literatura niebeletrystyczna         -  9.509 woluminów

Zbiory specjalne liczące                 - 41 j. inw.

czasopisma oprawne                     - 105 j. inw.

czasopisma bieżące                       - 9 tytułów

Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Publicznej w Przysusze odbywa się poprzez zakup (biorąc pod uwagę potrzeby czytelnicze czytelników) oraz dary od czytelników. W 2018 r. biblioteka wzbogaciła swe zbiory o 1.069 woluminy nowości wydawniczych.