Dnia 14. 01. 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Przysusze odbyło się spotkanie autorskie młodzieży gimnazjalnej z Panią Danutą Ewą Skalską, poetką, autorką opowiadań i utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży.

   Pani Danuta uczestniczy w ogólnopolskich konkursach literackich, gdzie często bywa nagradzana i wyróżniana. Wcześniej należała do Kielecko- Radomskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego. Aktualnie współpracuje z grupą literacką „ Wiklina” w Skarżysku Kamiennej, prowadzi koło literackie „Ozimina”, działające przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Przysusze oraz prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Przysusze. Wydała zbiorek opowiadań „Ocalanie miłości” w serii „Liście”. Publikowała w almanachu literackim nauczycieli Bazar 5, „Głosie Nauczycielskim”, „Radostowej”, „Ostrej Bramie nad Kamienną”, radomskim wydawnictwie „ Resursa Obywatelska”, „Ziemi Odrowążów”, „Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim”. W swej twórczości Pani Danuta Skalska akcentuje związek uczuciowy z małą ojczyzną, czerpiąc inspiracje z miejscowych legend oraz historii gminy i powiatu. Jej twórczość odznacza się bogactwem i precyzją języka a walorem dydaktycznym jest poczucie humoru autorki. Pani Danuta szybko znalazła wspólny język z młodzieżą z tego względu, że wiele lat pracowała jako nauczyciel. Uczniowie wraz z nauczycielami Panią Edytą Dyderską i Edytą Pal w bardzo interesujący sposób spędziły w bibliotece czas słuchając wspaniałych wierszy i opowiadań w wykonaniu Pani Danuty Skalskiej.