14 grudnia 2011 roku w Bibliotece Publicznej w Przysusze odbyło się spotkanie z Jackiem Lombarskim autorem książki "Major Hubal - legendy i mity". W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Przysusze, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie oraz mieszkańcy Przysuchy. Autor w książce starał się obalić mity krążące wokół majora Hubala, podjął również próbę wywołania społecznej dyskusji na temat postaci i działalności majora Dobrzańskiego. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, uczennice z PSP z Ruskiego Brodu zaśpiewaly pieśń: 'Hubalową legendę"