Biblioteka Publiczna w Przysusze jest samorządową instytucją kultury. Zadaniem naszej placówki jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz udzielanie informacji o materiałach bibliotecznych.Od 2000 roku do 2010 placówka wykonywała zadania biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Przysuskiego. W 2008 roku została nagrodzona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Warszawie nagrodą im. Kierbedziów za działalność na rzecz bibliotek w powiecie przysuskim.

Obecnie w skład Biblioteki na terenie Miasta i Gminy Przysucha wchodzą:

Biblioteka Publiczna w Przysusze z następującymi działami obsługi   czytelników:

 • Wypożyczalnią
 • Czytelnią

oraz

          Filie Biblioteczne :

1.Filia Biblioteczna w Przysusze (Osiedle Południe)

       2.Filia Biblioteczna w Skrzyńsku

        3.Filia Biblioteczna w Zbożennie

        4.Filia Biblioteczna w Smogorzowie    

        5.Filia Biblioteczna w Ruskim Brodzie        

        6.Filia Biblioteczna w Glińcu

W Bibliotece znajduje się wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, czytelnia  oraz punkt usług kserograficznych.

  Dyrektorem Biblioteki jest mgr Jerzy Kwaśniewski.

Wypożyczalnia

Przysucha

ul. Radomska 9

tel. (048) 675-22-20

godziny otwarcia

poniedziałek – piątek     -   od 800 do 1800

sobota                             - od 900 do 1400

księgozbiór:

 • bajki
 • książki popularnonaukowe
 • klasyka polska i światowa
 • beletrystyka
 • lektury szkolne

katalogi :

 • kartkowy(alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy w/g UKD)
 • komputerowy

Na koniec 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Przysusze zarejestrowano 1.228 czytelników i 23.705 wypożyczeń książek na zewnątrz.

Czytelnia (I piętro)

Przysucha

ul. Radomska 9

tel. (048) 675-22-20

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek  -   od   800 do 1530

  W czytelni jest zgromadzony księgozbiór podręczny, z którego można korzystać tylko na miejscu. W skład zbiorów podręcznych wchodzą przede wszystkim:

wydawnictwa informacyjne:

 • encyklopedie
 • słowniki
 • bibliografie
 • atlasy
 • informatory

oraz

zbiory z innych dziedzin wiedzy:

 • filozofii, psychologii, socjologii, religii,
 • nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych , humanistycznych, biologicznych, technicznych itp.

czasopisma bieżące:

 • Naj, Kobieta i Życie, Echo Dnia, Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Biblioteka Publiczna, Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz Radomski.

    W czytelni znajduje się również księgozbiór regionalny dotyczący historii i czasów współczesnych powiatu przysuskiego są to:

 • książki, broszury
 • czasopisma regionalne (Informator Przysuchy, Ziemia Przysuska) oraz lokalne (Echo Dnia)
 • dokumenty życia społecznego (plakaty, programy imprez, proporczyki plakietki, zaproszenia itp.)
 • wycinki prasowe

 

    Czytelnia dysponuje 9 miejscami dla czytelników oraz 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Na koniec 2018 roku czytelnię odwiedziło 1207 czytelników.