Biblioteka Publiczna w Przysusze po raz kolejny włączyła się w akcję czytelniczą Narodowe Czytanie, której patronuje Para Prezydencka. 2 września na placu Kolberga obok „Ławeczki z Kolbergiem” mieszkańcy Miasta i Gminy Przysucha czytali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W role bohaterów tego dramatu wcielili się: wiceburmistrz Adam Pałgan, radni: Krystyna Bielawska, Stanisław Kądziela, Michał Wilk, ksiądz Andrzej Kania, nauczyciele: Zbigniew Sompolski, Agata Waszkowska, bibliotekarze: Danuta Kartsińska, Agnieszka Górka, Iwona Chylak, mieszkańcy: Ewa Retelewska, Maria Seta, Monika Rynkiewicz-Wojtaszewska, Hubert Wojtaszewski oraz młodzież: Piotr Bomba, Magdalena Sompolska, Wiktoria Widulińska, Dawid Walasik, Dominik Cieślikowski, Paweł Włodarczyk, Jakub Kowalski, Piotr Stasiak, Antek Frasuński i Wojciech Groń.

Spotkanie prowadził i nad całością czuwał dyrektor biblioteki Jerzy Kwaśniewski.

Biblioteka Publiczna w Przysusze otrzymała specjalną pieczęć wydany z tej okazji, każdy kto posiada własny egzemplarz „Wesela” może zgłosić się do biblioteki i opieczętować okolicznościowym stemplem.