8 września w całej Polsce odbyło się Narodowe Czytanie, akcja czytelnicza pod patronatem pary Prezydenckiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę, ale i wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają nasze kompetencje i możliwość oddziaływania na świat. W tym roku do czytania wybrana została powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.

Już po raz kolejny Biblioteka Publiczna w Przysusze wraz z mieszkańcami Miasta i Gminy Przysucha włączyli się do tej akcji. W sobotę 8 września na rynku miejskim obok ławeczki z Oskarem Kolbergiem czytaliśmy wspólnie „Przedwiośnie”. Do czytania zgłosiło się 22 osoby: Michał Wilk, Wanda Pierzchała, Jadwiga Ślęzak, Piotr Bomba, Monika Rynkiewicz-Wojtaszewska, Zbigniew Sompolski – osoby dorosłe. Młodzież reprezentowała różne szkoły, Szkołę Podstawową nr 2 w Przysusze: Katarzyna Nowosielska, Zuzanna Jach, Natalia Wojdył, Kamila Sowińska, Julia Kietla oraz Jakub Polak, Szkołę Podstawową w Skrzyńsku  Jakub Górka, Gimnazjum w Przysusze: Iwona Plaskota, Magdalena Siciarz, Jakub Zieliński, Zespoł Szkół nr 1 w Przysusze: Michał Pietrasik, Wiktora Chmura, Antoni Frasuński, Zespół Szkól nr 2  w Przysusze Adam Pulkowski, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej  Oliwia Zok, LO w Radomiu Magdalena Sompolska. 

Młodzież ze szkół do czytania przygotowały Panie: Bogusława Pożoga, Agnieszka Górka oraz Maria Madej-Sompolska.

Spotkanie prowadził i nad całością czuwał dyrektor biblioteki Jerzy Kwaśniewski.

Biblioteka Publiczna w Przysusze otrzymała specjalną pieczęć wydaną z tej okazji, każdy kto posiada własny egzemplarz „Przedwiośnia ” może zgłosić się do biblioteki i opieczętować ją okolicznościowym stemplem.