Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich autorów literackich, zapoczątkowana w ubiegłym roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski – Bronisława Komorowskiego - czytaniem dzieł Adama Mickiewicza, spotkała się z niezwykłym zainteresowaniem Polaków. Czytano w bibliotekach, na miejskich placach, rynkach, w parkach,w domach pomocy społecznej. Kontynuując Narodowe Czytanie,  w tym roku Prezydent RP zaprosił wszystkich Polaków do lektury dzieł Aleksandra Fredry, najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, autora pamiętników, bajek dla dzieci, od którego narodzin mija właśnie dwieście lat. Autor ten obecny jest w świadomości Polaków    od pokoleń. Jego utwory poznajemy już jako dzieci, wszyscy przecież znamy bajki „Paweł  i Gaweł” czy „Małpa w kąpieli”.

   Biblioteka Publiczna w Przysusze włączyła się także do akcji Narodowego Czytania.                        W dniu 9 września  w czytelni młodzież przysuskiego gimnazjum przygotowana przez Panią Edytę Dyderską, czytała bajki Aleksandra Fredry. Słuchaczami bajek były dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przysusze.