„Pożeracze książek” to nazwa konkursu czytelniczego, którego finał przeprowadzony został w dniu 29.02.2009r.

     Organizatorem tego konkursu była Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze a cele to promocja czytelnictwa, rozbudzenie pasji czytelniczej oraz zachęcenie uczestników do częstych kontaktów z biblioteką.

    Pierwszy etap polegał na wyłonieniu czytelników, którzy przeczytali największą ilość książek w okresie minionego roku. 

W kategorii wiekowej od 7 do 12 lat byli to: Wiktoria Benderz, Angelika Cisak, Katarzyna Fidos, Aleksandra Łomża, Małgorzata Pakos i Natalia Nowicka.

W kategorii wiekowej od 13 do 15 lat byli to: Małgorzata Fryszkowska, Aleksandra Pałgan, Katarzyna Wijatkowska i Karolina Włodarczyk.

 Zmagania finałowe odbyły się w Filii Bibliotecznej nr 1 w Przysusze i polegały na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 5 pytań wylosowanych z zestawów wcześniej przygotowanych przez Komisję.

Pytania były szczegółowe, czasami podchwytliwe, a dotyczyły treści przeczytanych książek. Uczestnicy zadziwiali zarówno Komisję jak i młodzież obserwującą zmagania wyczerpującymi odpowiedziami.

      Efektem rozgrywki finałowej było zwycięstwo Aleksandry Łomży w kategorii wiekowej 7 – 12 lat oraz Małgorzaty Fryszkowskiej w kategorii wiekowej 13 – 15 lat. Nagrodami były encyklopedie i młodzieżowe książki przygodowe. Wręczył je Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski wyrażając przy okazji swoje uznanie dla finalistek konkursu.

   Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali słodyczami  oraz otrzymali symboliczne upominki od Mikołaja, który przybył na spotkanie przynosząc w prezencie książki do biblioteki – głównie lektury i literaturę dla młodzieży.


 

 

 

 

Jubileusz 60-lecia biblioteki 

   21 października 2009 roku Powiatowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przysusze obchodziła piękny jubileusz sześćdziesięciolecia swego istnienia. Urodzinowe spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury.
     
Na obchody przybyli zaproszeni goście: wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Sebastian Wierzbicki oraz reprezentująca również tę instytucję Barbara Stępniewska, sekretarz okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Krystyna Bielawska, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Jarosław Bednarski,    wójtowie, dyrektorzy bibliotek gminnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele bibliotek szkolnych i pedagogicznych, emerytowani bibliotekarze, czytelnicy biblioteki i młodzież szkolna.
     Dyrektor Biblioteki Jerzy Kwaśniewski poinformował zebranych gości, że warto przy tej okazji przyjrzeć się zarysowi dziejów instytucji, która przetrwawszy ustrojowe i społeczne przemiany, jest wciąż ważnym punktem na mapie kulturalnej miasta.

„Dzięki owocnej pracy wszystkich pracowników biblioteki nasi mieszkańcy mają od najmłodszych lat dostęp do literatury i informacji. Wasza działalność, bogaty księgozbiór, jego dostępność i aktualność oraz spotkania autorskie, konkursy są świetną ofertą dla czytelników i cieszą się uznaniem. ...Chcę podkreślić, że samorząd gminny docenia Wasz wysiłek i będzie nadal wspierał rozwój i działalność bibliotek i dbał o warunki pracy bibliotekarzy. ”- zapewniała Krystyna Bielawska przewodnicząca Rady.

 „Jubileusz 60-lecia działalności Publicznej Biblioteki jest dla nas miłą okazją do przekazania najserdeczniejszych życzeń, gratulacji i wyrazów uznanie dla Pana Dyrektora oraz Pracowników za osiągnięcia w zakresie upowszechnienia książki i czytelnictwa. Wyróżniacie się Państwo profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem.
Realizując zadania biblioteki powiatowej, jesteście Państwo ważnym ogniwem w krajowej sieci bibliotek publicznych. Jako Biblioteka Wojewódzka wysoko oceniamy Waszą działalność na rzecz biblioteki w Powiecie w ramach pełnienia funkcji ponadlokalną, którą po kilkunastoletniej przerwie sprawujecie ponownie od 2000 r. W dowód uznania, wyróżniliśmy Bibliotekę Nagrodą im. Kierbedziów.
Wasza troska o zachowanie kultury i tożsamości Regionu to także bogata kolekcja zbiorów regionalnych czy prace nad bibliografią dokumentującą lokalne życie społeczne.
Korzystając z okazji, zwracam się do Władz Samorządowych Miasta i Powiatu. Mamy nadzieję, że  państwa życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Biblioteki jako nowoczesnej instytucji kultury pełniącej funkcje ponadlokalną, będzie gwarancją jej pomyślnego rozwoju w kolejnych latach....” – powiedział Sebastian Wierzbicki.

       W imieniu starosty przysuskiego życzenia przekazał Jarosław Bednarski, - „Wielką rolą placówki, którą Pan kieruje jest docieranie do czytelników. O sukcesie decydują ludzie. O tym, że jest Pan świetnym menadżerem i znakomicie działa na swoim polu, świadczy najdobitniej ilość czytelników na sali, na dzisiejszej uroczystości”.

     Sekretarz okręgu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Radomiu Mariola Turek w imieniu swoim i Dyrektora Biblioteki Publicznej w Radomiu mówiła, że „dzięki pasji i niezmiernemu zaangażowaniu kilku pokoleń bibliotekarzy, Biblioteka Publiczna w Przysusze przekształciła się w nowoczesną i funkcjonalną instytucję.
Tak zacny jubileusz jest okazją do wyrażenia wielkiego szacunku dla osób współtworzących tę placówkę oraz dla bibliotekarzy realizujących ambitny i różnorodny program w zakresie upowszechniania i krzewienia zamiłowania do książek, kultury i edukacji młodego pokolenia, do pogłębiania wiedzy o historii i kulturze Ziemi Przysuskiej.
Wszystkim bibliotekarzom miasta i gminy Przysucha życzymy dalszej twórczej pracy, nowych pomysłów, uznania władz, gorącej sympatii czytelników oraz pomyślności w życiu osobistym”.

      Gratulacje z okazji jubileuszu składali również dyrektorzy Gminnych Bibliotek Publicznych. „Kieruje Pan biblioteką, która jest uznaną i szanowaną placówką kultury w środowisku. Przekazuje wiedzę, informacje, wychowuje, uczy i sprawia radość wielu ludziom.
   Jubileusz ten stwarza okazję do złożenia podziękowań za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość, wyrozumiałość oraz fachową pomoc w rozwiązywaniu mniej ważnych i tych istotnych spraw dla rozwoju bibliotekarstwa publicznego na terenie powiatu przysuskiego. 
      Jubileusz biblioteki to również historia ludzi w niej pracujących. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dlatego wyrażam szacunek dla wszystkich bibliotekarzy, którzy pracowali i pracują w tej placówce. Życzę im dalszej twórczej pracy, wytrwałości i wielu pomysłów na szerzenie wśród społeczności lokalnej nawyku czytania i obcowania z książką, uznania ze strony władz oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
     Wyrażam nadzieję, że nic nie zakłóci dalszego, dynamicznego i pomyślnego rozwoju przysuskiej książnicy, która w swojej Małej Ojczyźnie ma już bogatą historię i określone miejsce.” 
     „Jubileusz ten odbieramy jako wieloletnie dbanie o dobra duchowe człowieka, jako nieustanne szerzenie wiedzy wśród kolejnych pokoleń naszej społeczności. Za tę straż nad duchownymi dobrami człowieka, proszę -przyjmijcie słowa uznania”.
W środowisku bibliotekarskim dał się nam Pan poznać jako wzorowy bibliotekarz, dobry kolega i wspaniały, wartościowy człowiek – mówili pod adresem dyrektora Kwaśniewskiego zaproszeni goście.

    Artystycznym dopełnieniem pięknej uroczystości był koncert muzyki popularnej w wykonaniu „Tria Czardasz” z Teatru Wielkiego w Łodzi. Znane i lubiane przeboje musicalowe świetnie rozbawiły publiczność i były bardzo miłym akcentem wieńczącym jubileusz.

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Przysusze

ul. Radomska 9

26-400 Przysucha

tel. 48 675 2220

 

Filia Biblioteczna w Glińcu

Gliniec 8

24-400 Przysucha

Kierownik: Anna Ruszkowska

 

  Godziny otwarcia:

poniedziałek  16:00 - 20:00

wtorek           16:00 - 20:00

środa             16:00 - 20:00

czwartek       16:00 - 20:00

piątek            16:00 - 20:00

 

   Filia biblioteczna została utworzona w styczniu 2008 roku.

Księgozbiór: 1408 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów.

 

 

Filia Biblioteczna w Smogorzowie

ul. św. Królowej Jadwigi 3

26-400 Przysucha

tel. 048 675 17 33

 Kierownik: Justyna Świdros

 

 

 

 

Godziny otwarcia:

wtorek, czwartek  - 1100 - 1800

piątek                   - 1200 - 1800

 

    Filia Biblioteczna w Smogorzowie została utworzona 1963 roku.

Księgozbiór: 5924 woluminów w tym: literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, literatura popularnonaukowa przeznaczona do wypożyczenia.

Na miejscu można skorzystać z: encyklopedii, słowników, kompendiów wiedzy, leksykonów oraz 2 tytułów czasopism.

Katalog: kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy)