Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

Wśród zgromadzonych w serwisie EBSCO zasobów znajdują się naukowe bazy multidyscyplinarne, takie jak Academic Search Complete czy MasterFILE Premier, bazy dziedzinowe z zakresu edukacji (ERIC), rolnictwa (Agricola),  medycyny i farmacji (Medline, Health Source), bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Library, Information Science & Technology Abstracts), biznesu (Business Source Complete) oraz innych dyscyplin naukowych.

Użytkownik ma możliwość prowadzenia poszukiwań w jednej, kilku bądź we wszystkich bazach serwisu jednocześnie. Wyszukane materiały można zapisać na nośniku elektronicznym, wydrukować (tylko w Czytelni Internetowej) lub wysłać pocztą elektroniczną.

Informacje o bazach Ebsco i przewodniki

BW

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl