Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Czytelnie i usługi

Na terenie całej Biblioteki Czytelnicy mają możliwość: korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu, dostępu do bazy danych subskrybowanych przez Bibliotekę (wyjątek stanowi baza prawnicza Lex Omega, która jest dostępna jedynie w Czytelni im. Faustyna Czerwijowskiego oraz cyfrowa wypożyczalnia Academica, która znajduje się w Informatorium), korzystania z usług reprograficznych za pośrednictwem Pracowni Kserograficznej lub samodzielnego wykonywania wydruków i kserokopii przy pomocy urządzeń wielofunkcyjnych i bezpłatnego skanowania wybranych zbiorów. Więcej informacji na temat usług Biblioteki znajduje się w regulaminach i cennikach.

 
 

Usługi reprograficzne - urządzenia samoobsługowe

Usługi reprograficzne - urządzenia samoobsługowe
 • tel.:
  22 537 41 97
 • e-mail:
  informatorium@koszykowa.pl

Dla czytelników udostępnione są samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające wykonywanie kserokopii, wydruków oraz skanów w oparciu o system kart zbliżeniowych. 

Zasady korzystania z urządzeń wielofunkcyjnych:

 1. Z samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych można korzystać przy użyciu kart zbliżeniowych. 
 2. Karty Czytelnika Biblioteki, która w celu wykorzystywania w systemie wydruków musi zostać zainicjalizowana - można to zrobić w Pracowni Reprograficznej lub w Recepcji.
 3. Karty do sporządzania wydruków i kserokopii,  którą można kupić w Pracowni Reprograficznej.
 4. Karty można doładować za dowolną kwotę w Pracowni Reprograficznej lub samodzielnie w automatach wrzutowych (na monety), zainstalowanych na terenie Biblioteki.
 5. Kserokopie, wydruki i skany wykonuje się samodzielnie. Każde urządzenie ma wbudowany czytnik, który po włożeniu karty rozpozna liczbę zgromadzonych na niej środków i umożliwi wykonanie odpowiedniej liczby wydruków lub kserokopii.
 6. Usługa skanowania jest bezpłatna.

Cennik wydruków i kserokopii wykonywanych na urządzeniach samoobsługowych

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Szukaj na stronie