Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie z dr Aleksandrem  Łupienką, autorem książki "Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914", wydanej przez Instytut Historii PAN.  Spotkanie odbędzie się 22 stycznia w sali konferencyjnej Biblioteki o godz. 18.00.

 

„Przedmiotem badań Autora niniejszej rozprawy jest Warszawa w dobie popowstaniowej, największe miasto na ziemiach polskich, które na przełomie stuleci było ośrodkiem wielkomiejskim zarówno w sensie demograficznym (w ówczesnej skali wielkości miast europejskich), jak i socjologicznym - zróżnicowania funkcji i społeczności. [...]

Kamienica czynszowa, na której Autor skupia uwagę, jest odbiciem - w mikroskali - złożonej społeczności Warszawy. [...] Rozprawa jest opracowaniem pionierskim i oryginalnym w zakresie dziejów społecznych Warszawy doby postyczniowej, przemian przestrzeń no-urban i stycznych i rozwoju form budownictwa mieszkaniowego”.

Z recenzji prof. Marii Nietykszy

„Materialne warunki bytu, kształtowanie się modelu życia rodziny oraz stosunków społecznych, a także zakres ingerencji władz zaborczych w przestrzeń mieszkań prywatnych w Warszawie ostatnich dziesięcioleci XIX i początku XX stulecia- to tematy, bez opracowania których trudno wyobrazić sobie rzetelną rekonstrukcję charakteru i przemian społeczeństwa polskiego. [...] [Autor] zebrał i przedstawił bogaty, nie będący dotychczas w obiegu naukowym materiał źródłowy, a ponadto źródłom już znanym postawił nowe, niekonwencjonalne pytania badawcze. [...] Recenzowaną pracę należy uznać za wartościową, oryginalną monografię naukową, w której zostały poddane analizie źródła mało dotychczas znane, a niezwykle ważne z punktu widzenia historii społecznej Polski XIX i początku XX wieku”.

Z recenzji prof. Włodzimierza Mędrzeckiego

Szukaj na stronie