Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Rozmowa z prof. Adamem Wątorem i prof. Tomaszem Sikorskim z Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcona najnowszej pracy ich autorstwa, zatytułowanej „Medyceusz znamienity. Jan Gwalbert Pawlikowski (1860-1939)” (Kraków 2023). Książka poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej inteligencji przełomu XIX i XX wieku, działającemu przede wszystkim na ziemiach ówczesnego zaboru austriackiego. Jan Gwalbert Pawlikowski był „człowiekiem renesansu”. Jego liczne aktywności obejmowały m.in. twórczość na gruncie naukowym i kulturalnym, działalność na niwie społeczno-politycznej oraz zaangażowanie na polu ochrony przyrody. Należał do twórców rodzimej myśli ekologicznej, nazywany jest „ojcem polskiej ekologii”. Posiadał ogromne zasługi w propagowaniu narodowego stylu zakopiańskiego oraz kultywowaniu folkloru tatrzańskiego. Był założycielem i członkiem kilkudziesięciu organizacji i towarzystw, autorem szeregu prac m.in. o charakterze krytycznoliterackim, współpracownikiem i redaktorem licznych tytułów prasowych.
Szukaj na stronie