Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

W środę 5 czerwca br. o godzinie 18:00 w Bibliotece na Koszykowej, odbędzie się spotkanie z profesorem Andrzejem Friszke, na temat jego dwóch ostatnich książek „Państwo czy rewolucja” i „Czekając na rewolucje”. Obie książki zostały poświęcone polskim komunistom, ich stosunkowi do odbudowy państwa polskiego w 1918 roku.

 

 Andrzej Friszke Czekanie na rewolucj Okadka 1  Andrzej Friszke Panstwo czy rewolucja Okladka

 

Profesor Andrzej Friszke prześledził w nich cały proces tworzenia się ruchu komunistycznego, głównie w Niemczech i Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, uwagę także poświęcił rozwojowi doktryny, sytuacji polskiego społeczeństwa w trzech zaborach oraz zaangażowaniu głównie polskiej lewicowej inteligencji z Królestwa Polskiego w organizacji polskiego proletariatu m.in. w Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim, Warszawie. Profesor Friszke opisał krąg działaczy komunistycznych, którzy w otoczeniu Róży Luksemburg w Berlinie stworzyli zręby polskiego ruchu komunistycznego, prześledził też sposoby agitacji, spór z powstałym na początku XX w. PPS-em pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego.

 

Dla polskich komunistów dużo ważniejsza od niepodległości Polski była sprawa wybuchu światowej rewolucji przeciwko kapitalizmowi. Profesor opowie także o tym jak wyglądało stanowisko komunistów wobec odradzającej się Polski i jaki już po 1918 roku był stosunek tajnej i działającej w konspiracji KPP do niepodległego państwa polskiego.

 

O tym wszystkim Rafał Dudkiewicz będzie rozmawiał z profesorem Andrzejem Friszke  już 5 czerwca o 18:00 w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26/28.

 

ekrany Rozmowy Friszke Pastwo czy rewolucja3

 

Profesor Andrzej Friszke - historyk, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 1982 członek redakcji „Więzi”, przewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W 1981 redaktor działu historycznego w „Tygodniku Solidarność”. W latach 1999-2006 członek Kolegium IPN, od 2011 Rady IPN. Członek Rady Muzeum Historii Polski, Rady Ośrodka „Karta”, Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności. Laureat licznych nagród za opublikowane książki. Zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku.

Zapraszamy do oglądania:

Szukaj na stronie