Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Cykl akwarel autorstwa artysty plastyka doktora Piotra Stefanowa z Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego Akadami Sztuk Pięknych w Warszawie jest wyjątkową formą dokumentacji obecnego wizerunku przestrzeni publicznej i zabytkowej architektury Pragi. Jednocześnie stanowi odniesienie do zachodzących zmian, realizowanych zgodnie z założeniami Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
malarstwa

Obrazy prezentowane będą w dniach 1-28 lutego 2017 r. w holu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Oficjalne otwarcie wystawy z udziałem autora, dyrektora biblioteki i władz dzielnicy odyło się 3 lutego.

Szukaj na stronie