Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

W dniach 1-30 czerwca w holu wejściowym Biblioteki będzie można oglądać wystawę z okazji XXV-lecia Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego, której współorganizatorem jest nasza placówka.

mapa7 A Szalewicz małyEkspozycja prezentuje dzieje Towarzystwa oraz dorobek jego członków na przykładach poszczególnych osób, a także całych rodzin oraz rodów. Są na niej plakaty z drzewami genealogicznymi, jak również informacje o książkach wydanych przez członków WTG na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Odtwarzają oni historie rodzin wywodzących się z różnych warstw społecznych, a więc nie tylko pochodzenia szlacheckiego, w tym osób wywodzących się z rodów królewskich, ale i mieszczańskiego oraz chłopskiego. Są familie, które osiedliły się w Polsce, a ich potomkowie mieszkają na naszej ziemi do dzisiaj, jak również rodziny o ściśle polskich korzeniach, rzucone przez losy dziejów do innych krajów i tam osiedlone na stałe

Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne, zrzeszające obecnie 60 członków, powstało w czerwcu 1993 roku. Jego główna działalność opiera się na comiesięcznych spotkania, których uczestnicy wysłuchują fachowego wykładu, a następnie biorą udział w dyskusji. W ramach popularyzacji genealogii członkowie stowarzyszenia udzielają lekcji w szkołach podstawowych oraz liceach, prelekcji na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz organizują różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i kursy w ramach współpracy z organizacjami typu Polskie Towarzystwo Genealogiczne czy Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji zawiera strona stowarzyszenia: www.wtg.org.pl

W ramach obchodów XXV-lecia WTG odbędzie się również dwudniowa konferencja genealogiczna. 1 czerwca obrady będą miały miejsce w Sali konferencyjnej Senatu RP, a 2 czerwca w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorem pierwszego dnia konferencji jest senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu, natomiast dzień drugi konferencji odbędzie się przy współudziale Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Państwowego w Warszawie. Nad całością wydarzeń patronat honorowy sprawuje Dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi drugiego dnia konferencji. Można oglądać ją do końca miesiąca w godzinach otwarcia Biblioteki.

Szukaj na stronie