Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne,

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

oraz 

Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych 

na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

zapraszają na relację z debaty w ramach cyklu "Afryka na Koszykowej"

 

POLITYKA ROSJI WOBEC AFRYKI W XXI WIEKU 

 

 

Debata odbyła się w formule on-line w dniu 27 kwietnia br.

 

 
Prelegenci:
  • dr Michał Lipa, moderator debaty - doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce; asystent w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest politologiem oraz kulturoznawcą specjalizującym się w badaniach nad procesami politycznymi i gospodarczymi w regionie arabskiego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uczestnik badań terenowych w Egipcie, Tunezji i Algierii. Naukowo zajmuje się badaniem egipskiego systemu politycznego oraz problematyką transformacji politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Interesuje się teoriami autorytaryzmu i demokratyzacji, ekonomią polityczną, jak również wpływem czynników ekonomicznych, międzynarodowych i kulturowych na przemiany polityczne w państwach arabskich. 
 
  • dr hab. Wiesław Lizak, doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce (2013), pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, w latach 1999-2002 zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych; w latach 2001-2009 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, a od 2009 r. Komisji Rewizyjnej PTAfr.; Członek Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych, członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Autor ponad 100 publikacji, uczestnik wielu konferencji naukowych.
 
  • dr hab. Bara NDiayejest pracownikiem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym UWM, autorem artykułów oraz monografii z zakresu dziennikarstwa i stosunków francusko-afrykańskich. W 2004 zainicjował coroczne konferencje naukowe Dni Afryki w Olsztynie, którym towarzyszą wydarzenia kulturalne, wystawy i koncerty.
 
  • dr hab. Maciej Raś, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019); doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003). Prodziekan ds. studenckich WNPiSM (Kierownik Jednostki Dydaktycznej). Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej m.in.: Pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. doktorantów zagranicznych (w latach 2013–2020), Kierownik Studium Bezpieczeństwa Narodowego UW (2008–2014) Kierownik Podyplomowych Studiów Marketingu Kultury UW (2006–2014) oraz koordynator współpracy ISM UW z uczelniami rosyjskimi. Wykładał na uniwersytetach za granicą (m.in. w Rosji i ChRL) oraz wygłaszał referaty m.in. w Baltimore, Bonn, Frankfurcie nad Menem, Heidelbergu, Kaliningradzie, Odessie, Petersburgu, San Francisco i Sofii.
 
  • dr Jędrzej Czerep, jest analitykiem w PISM ds. Afryki Subsaharyjskiej w programie Bliski Wschód i Afryka. Doktor nauk politycznych (Instytut Nauk Politycznych UKSW). Współpracował m.in. z think-tankami (Fundacja im. K. Pułaskiego, Royal United Services Institute), organizacjami międzynarodowymi (Rada Europy), mediami (Al-Jazeera, The Guardian), administracją (Urząd ds. Cudzoziemców, Straż Graniczna). Wykładowca Collegium Civitas. Prowadził badania m.in. w Sudanie Południowym (2011), Nigerii (2015), Tanzanii (2018), Sudanie (2019)

 

 ***

Polityka Rosji wobec Afryki w XXI wieku

 

Działania wojskowe Rosji w minionej dekadzie na terytorium Syrii oraz przeciwko Ukrainie jednoznacznie przypomniały o globalnych aspiracjach mocarstwowych tego państwa. Jako spadkobierca potęgi ZSRR współczesna Rosja podjęła działania by odbudować sieć wpływów i kontaktów, które w przeszłości dawały Moskwie status supermocarstwa w dwubiegunowym świecie. Po okresie kryzysu spowodowanego załamaniem się systemu realnego socjalizmu i rozpadzie Związku Radzieckiego aktywność dyplomatyczna, gospodarcza i wojskowa została ponownie ukierunkowana na odbudowę międzynarodowej sieci kontaktów, pozwalających na aktywność gwarantującą Rosji traktowanie jej jako istotnego aktora w kształtowaniu współczesnego systemu międzynarodowego.

 

Jednym z regionów świata, gdzie aktywność ZSRR była szczególnie duża, jest Afryka. Począwszy od kryzysu kongijskiego z lat 60., poprzez wspieranie lewicowych rządów w państwach sojuszniczych, aż po pomoc militarną w trakcie wojen domowych w Angoli czy Etiopii, władze komunistycznego mocarstwa budowały sieć sojuszów, wciągając Afrykę w zimnowojenną rywalizację mocarstw. Współczesna Rosja próbuje nawiązywać do tamtej epoki, wykorzystując istniejące w Afryce kryzysy i konflikty, i obiecując wsparcie dla procesów stabilizacyjnych, tam gdzie sytuacja zagraża bezpieczeństwu. Co charakterystyczne dla obecnego etapu aktywności Rosji w Afryce, to wykorzystywanie nieformalnych struktur wojskowych do manifestowania swojej obecności. W wielu krajach regionu pojawiły się odziały z tzw. Grupy Wagnera. Oficjalnie są one przedstawiane jako prywatne przedsięwzięcie najemników zatrudnionych do realizacji konkretnych celów militarnych na kontynencie. Jednak wielu analityków oraz przedstawicieli państw i instytucji zachodnich (Unia Europejska) wskazuje, że w rzeczywistości są to zbrojne oddziały mające powiązania ze służbami specjalnymi Rosji i w istocie realizującymi cele państwa rosyjskiego. Pod przykrywką tego rodzaju działań przygotowywany jest grunt do (od)budowy powiązań Rosji z państwami afrykańskimi. W tym kontekście należy wskazać takie państwa regionu, jak Libia (wsparcie dla Libijskiej Armii Narodowej kierowanej przez Halifę Chaftara), Republika Środkowoafrykańska i Mali (w obu krajach bojownicy z Grupy Wagnera zostali zatrudnieni do działań wspierających władze w walkach z opozycją zbrojną, Mozambik (wzmocnienie siły bojowej armii tego kraju walczącej z rebeliantami w Cabo Delgado) i in. Jednocześnie odbudowywane są oficjalne kanały współpracy międzynarodowej np. z Egiptem, Madagaskarem, Sudanem), a towarem, który cieszy się od lat zainteresowaniem odbiorców w Afryce jest rosyjska broń. Oficjalne doniesienia wskazywały także na zaawansowaną współpracę Rosji z Sudanem z zamiarem wybudowania bazy wojskowej na wybrzeżu Morza Czerwonego. O istnieniu pewnych postaw sprzyjających Rosji w Afryce świadczy fakt, że w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przy głosowaniu rezolucji potępiającej agresję tego państwa na Ukrainie aż 16 państw z regionu wstrzymało się od głosu (w tym RPA i Algieria), a 1 zagłosowało przeciwko rezolucji (Erytrea).

 

Czy Rosja jest w stanie prowadzić aktywną politykę w Afryce wykorzystując niezadowolenie części tamtejszych społeczeństw z dotychczasowych doświadczeń związanych z obecnością mocarstw zachodnich (np. Francji w Afryce Zachodniej)? Czy wojna w Ukrainie zmieni postrzeganie Rosji, a tym samym gotowość do jej traktowania jako alternatywnego punktu odniesienia w kształtowaniu lokalnych strategii bezpieczeństwa? Czy Rosja ma szanse stać się – podobnie jak to było w okresie zimnej wojny – istotnym aktorem w regionalnym systemie międzynarodowym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy ogromną obecność gospodarczą ChRL w Afryce? O tym wszystkim chcielibyśmy podyskutować w ramach naszego kolejnego spotkania w cyklu „Afryka na Koszykowej”.

 

Zapraszamy!

Debaty o Polsce

15.04.2024 Debata krajowa: "20 lat Polski w Unii Europejskiej".

Opublikowano: 09 kwiecień 2024

Kategoria: Debaty o Polsce

15.04.2024 Debata krajowa: "20 lat Polski w Unii Europejskiej".

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Saską Szkołą Realną zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Ojczyzna. Patriotyzm. Obywatelskość, pt. "20 lat Polski w Unii Europejskiej". 4 maja 2004 roku Polska stała się oficjalnie częścią Unii Europejskiej. Wejście poprzedziło ogólnopolskie dwudniowe referendum referendum (7-8 czerwca...

Czytaj więcej

17.04.2024 Debata krajowa: Polska czasu przełomów

Opublikowano: 09 kwiecień 2024

Kategoria: Debaty o Polsce

17.04.2024 Debata krajowa: Polska czasu przełomów

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Towarzystwem Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Polska czasu przełomów, pt. „Franciszek Szlachcic (1920-1990). Biografia między służbami specjalnymi, a polityką”.Dr Anna Sobór – Świderska autorka biografii „Franciszek Szlachcic (1920-1990). Biografia między...

Czytaj więcej

20.11.2023 - Debata: Podcasty, które zmieniają świat

Opublikowano: 15 listopad 2023

Kategoria: Debaty o Polsce

20.11.2023 - Debata: Podcasty, które zmieniają świat

  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy we współpracy z Saską Szkołą Realną zapraszają na spotkanie z cyklu: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość, które odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada 2023 r., o godzinie 18.00,  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Plomby w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.     Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu...

Czytaj więcej

Debaty Międzynarodowe

18.04.2024 Debata: "Krytyka Izraela a antysemityzm"

Opublikowano: 15 kwiecień 2024

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe: Izrael, pt."Krytyka Izraela a antysemityzm".Ponad 100 tys. Palestyńczyków zostało zabitych i ranionych przez żołnierzy izraelskich w Strefie Gazy. Co raz głośniej mówi się o katastrofie humanitarnej....

Czytaj więcej

11.04.2024 Debata: „Ameryka przed wyborami prezydenckimi”

Opublikowano: 08 kwiecień 2024

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

11.04.2024 Debata: „Ameryka przed wyborami prezydenckimi”

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Radiem 357, zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe: „Ameryka przed wyborami prezydenckimi”.  Ameryka Północna pogrążona jest w narkotycznym kryzysie. Opioidy stały się poważnym problemem Stanów Zjednoczonych, dotyczą milionów ludzi. Ich losy oraz losy sprawców ich tragedii...

Czytaj więcej

27.03.2024 Afryka na Koszykowej. Wojna domowa w Sudanie

Opublikowano: 20 marzec 2024

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

27.03.2024 Afryka na Koszykowej. Wojna domowa w Sudanie

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej debaty z cyklu "Afryka na Koszykowej" tym razem na temat wojny domowej w Sudanie. W debacie udział wezmą: Michał Murkociński - Ambasador RP w Sudanie; dr hab. Maciej Kurcz - Katedra Afryki Północnej i Subsaharyjskiej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ; dr Jędrzej Czerep -...

Czytaj więcej

Partnerzy Debat

logo swps
logo tppch
logo FKP
logo isppan
logo umk

Szukaj na stronie