Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

oraz

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW

zapraszają na debatę on-line z cyklu Afryka na Koszykowej

 

Unia Europejska - Afryka. Perspektywy i szanse współpracy”

 

Afryka od początku procesu integracji europejskiej znalazła się w sferze zainteresowania decydentów europejskich. Już na początku procesu kształtowania się Wspólnot Europejskich podjęto działania na rzecz stworzenia instytucjonalnych więzów współpracy z krajami Afryki, początkowo,  w latach 50. XX wieku, jeszcze w ramach systemu kolonialnego, od lat 60. poprzez ustanowienie mechanizmów współpracy w ramach stowarzyszenia ze Wspólnotami. Kolejne konwencje z Jaunde (1963 i 1969), Lome (1975, 1979, 1984, 1989) i z Kotonu (2000) stworzyły formalnoprawne ramy dla rozwoju współpracy gospodarczej, handlowej i rozwojowej. Państwa Globalnego Południa stowarzyszone z Unią Europejską tworzą grupą państw AKP, współcześnie pod nazwą Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Państwa afrykańskie są największą grupą regionalną w ramach tej formy współpracy – współcześnie 47 krajów z Afryki Subsaharyjskiej jest jej członkami. Organizowane są również spotkania „na szczycie” (w cyklu 3-letnim)  w formule Unia Europejska - Unia Afrykańska. W ramach tej płaszczyzny współpracy została w 2007 r. przyjęta Wspólna strategia Afryka–UE jako formalny wyznacznik stosunków UE z krajami Afryki. Przedmiotem negocjacji wzajemnych są nie tylko kwestie ekonomiczno-handlowe, ale także zagadnienia związane z eliminowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa w obu regionach i tworzenie politycznego forum dialogu dla uzgadniania zasad i mechanizmów współpracy wzajemnej. Polska będąc członkiem UE również uczestniczy w wypracowywaniu tych decyzji, chociaż wiedza na ten temat w Polsce jest ograniczona. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w debacie poświęconej omówieniu zagrożeń, szans, osiągnięć i perspektyw współpracy europejsko-afrykańskiej.

 

Debatę, w której udział potwierdzili dr hab. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego UW oraz dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, z Instytutu Studiów Międzynarodowych będzie moderować dr hab. Wiesław Lizak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.Link dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w debacie:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJiMDAyOTAtMzYwMC00NzgwLWE3MGQtZGEzZTBkMjA0YTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224713aeb2-b4b5-4d2f-8209-30eee81436cb%22%2c%22Oid%22%3a%22ac7d1656-8061-407c-bc35-2dcf69f19e83%22%7dLink do transmisji na YouTube Biblioteki:https://youtube.com/live/88cysomMb6U

25 października, godz. 18:00. Transmisja on-line na kanale YouTube

Debaty o Polsce

17.06.2024 Debata: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość. Spotkanie z Jerzym Buzkiem.

Opublikowano: 11 czerwiec 2024

Kategoria: Debaty o Polsce

17.06.2024 Debata: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość. Spotkanie z Jerzym Buzkiem.

  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Saską Szkołą Realną zaprasza na spotkanie z cyklu Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość. Gościem będzie premier Jerzy Buzek. Polska jest od 20 lat w Unii Europejskiej i przez 20 lat polskim europosłem był Jerzy Buzek, uznawany za jednego z najbardziej pracowitych...

Czytaj więcej

19.06.2024 Debata z cyklu "Polska czasu przełomu"

Opublikowano: 11 czerwiec 2024

Kategoria: Debaty o Polsce

19.06.2024 Debata z cyklu "Polska czasu przełomu"

    W środę 19 czerwca 2024 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów Biblioteki na Koszykowej, odbędzie się spotkanie z cyklu "Polska czasu przełomu", którego gościem będzie redaktor Robert Walenciak. Eksperci pomówią o okresie dekady Gierka, która poprzedzała rok 1980 i dziesięć ostatnich lat PRL-u.Dekada rządów Edwarda...

Czytaj więcej

11.06.2024 Debata: Liberalizm z zasadami. Współczesne postrzeganie liberalizmu.

Opublikowano: 11 czerwiec 2024

Kategoria: Debaty o Polsce

11.06.2024 Debata: Liberalizm z zasadami. Współczesne postrzeganie liberalizmu.

Zapraszamy na debatę poświęconą współczesnemu postrzeganiu liberalizmu, zorganizowaną w związku z ukazaniem się książki Marcina Święcickiego zatytułowanej Liberalizm z zasadami. Wybór artykułów z lat 1987-2024 (Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2024). W spotkaniu, którego moderatorem będzie red. Jerzy Kisielewski, udział wezmą: Marcin Święcicki, red. Jacek Żakowski oraz Jakub Kocjan. Debata odbędzie się...

Czytaj więcej

Debaty Międzynarodowe

20.06.2024 Debata: Historia w splocie ze współczesnością.

Opublikowano: 11 czerwiec 2024

Kategoria: Debaty międzynarodowe

20.06.2024 Debata: Historia w splocie ze współczesnością.

Historia w splocie ze współczesnością Misją Żydowskiego Instytutu Historycznego jest upowszechnianie wiedzy o tysiącletnim dziedzictwie Żydów na ziemiach polskich. ŻIH chroni i opowiada historię, która mimo przeciwności się nie zakończyła. Dramatyczne wydarzenia w Izraelu dopisują tu nowy, trudny rozdział. Jak w sposób nowoczesny opowiadać historię bardziej i mniej odległą uwzględniając jej...

Czytaj więcej

6.06.2024 Debata: Co się aktualnie dzieje na Słowacji i w Czechach?

Opublikowano: 11 czerwiec 2024

Kategoria: Debaty międzynarodowe

  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu Debaty międzynarodowe, pt. "Co się aktualnie dzieje na Słowacji i w Czechach?", które odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów. Gościem red. Witolda Jurasza...

Czytaj więcej

23.05.2024 Debata: Chińska edukacja patriotyczna. Obserwacje i wnioski na przykładzie trzech prowincji

Opublikowano: 10 maj 2024

Kategoria: Debaty międzynarodowe

23.05.2024 Debata: Chińska edukacja patriotyczna. Obserwacje i wnioski na przykładzie trzech prowincji

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Zakładem Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i Oddziałem Warszawskim TPP-Ch zapraszają na spotkanie dyskusyjne on-line: Chińska edukacja patriotyczna. Obserwacje i wnioski na przykładzie trzech prowincji 23 maja 2024, godz. 18.00-20.00 Zagadnienie przedstawi Joanna Nawrotkiewicz Moderator: Ambasador Krzysztof Szumski Prelekcja odbywa się na stronie Biblioteki www.koszykowa.pl Pytania można wcześniej zgłaszać do moderatora na adres:...

Czytaj więcej

Partnerzy Debat

logo swps
logo tppch
logo FKP
logo isppan
logo umk

Szukaj na stronie