Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

gmach rysunek frontu

Biblioteka popularnie zwana "Biblioteką na Koszykowej" jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. W 1928 r. znalazła się pod Zarządem Miasta jako Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. W latach 1928-1939 zorganizowała wzorową sieć biblioteczną, stworzyła nowoczesną służbę informacyjną oraz centralny ośrodek metodyki i instruktażu dla miejskiej sieci bibliotek. Prowadziła szkołę bibliotekarską i wydawała ukazujący się do dziś miesięcznik "Bibliotekarz”. Działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja straciła 80 procent zbiorów.

 

Obecnie placówka posiada  jeden  z największych w kraju zbiorów (ponad 1,7 mln woluminów). Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Zbiór zasadniczy książek obejmuje druki polskie z XIX, XX i XXI wieku, ze wszystkich dziedzin wiedzy, oraz druki obce w wyborze. Podstawą zbioru jest napływający od 1917 r. do dziś egzemplarz obowiązkowy, przekazywany na bieżąco przez wydawców polskich. Zbiory piśmiennictwa sprzed 1945 roku systematycznie uzupełnia się zakupami wartościowszych publikacji; dotyczy to szczególnie humanistyki. Księgozbiór można przeszukiwać w dwóch bazach: Zeskanowanym katalogu książek (starsze druki, wydane do 1993 r. włącznie) oraz Katalogu Głównym (nowsze druki, w większości od 1994 r. do chwili obecnej). Zasadnicza część zbioru książek udostępniana jest w Czytelni im. St. Kierbedziów, Czytelni im. F. Czerwijowskiego oraz w Czytelni im. W. Bartoszewskiego (Czasopisma i Varsaviana).

 

Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i biblioteki powiatowej dla powiatu warszawskiego. Jest miejscem gdzie można się uczyć, poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje, oglądać wystawy, brać udział w spotkaniach autorskich, debatach oraz promocjach książek. Realizuje też zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym: prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje i konferencje, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestniczy w programach i projektach krajowych i zagranicznych.

 

Szukaj na stronie