Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

horban

Pruszków : Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2014.
Wyd. 2 popr. i uzup.
Ze wstępu autorki:
„Pierwsze wydanie Miejsc Pamięci Pruszkowa (1997) było opracowane przez trzy autorki: Irenę Horban, Zofię Chmurową i Marię Wójcik. Zamierzeniem tej publikacji było opisanie nie tylko miejsc uświęconych krwią Polaków, którzy zginęli w walce z okupantem, ale wszystkich obiektów upamiętniających wydarzenia czy ludzi związanych z naszym miastem.
Były to więc zarówno nieliczne pomniki i tablice sprzed 1939 roku, jak i – najliczniejsze – związane z drugą wojną światową, poświęcone martyrologii pruszkowiaków oraz wygnańców z powstańczej Warszawy.
Od tego czasu na terenie naszego miasta ufundowane zostały nowe tablice, które świadczą, ilu wspaniałych ludzi tutaj mieszkało. [...]
Nie wszystkie fakty związane z powstaniem tablic są udokumentowane, musiałam więc, tak jak przy pierwszym wydaniu, korzystać z pomocy mieszkańców Pruszkowa”.
Źródło: http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/index.php/2014/12/12/miejsca-pamicia-w-pruszkowie/#more-1300

Pięknie wydana publikacja zawiera krótkie notki informacyjne oraz barwne fotografie opisywanych obiektów, a całość uzupełniają poetyckie cytaty  ilustrujące czy też komentujące upamiętniane wydarzenie bądź osobę.

Książka dostępna w czytelniach 

Szukaj na stronie