Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2015.
Publikacja Mariana Marka Drozdowskiego „Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944” ukazała się w Oficynie Wydawniczej RYTM, w ramach serii Polskie Powstania Narodowe. Została wydana pod patronatem medialnym m. in. TVP Historia i portalu historycznego Historykon.pl.
Książka ukazuje powstanie warszawskie w nieco innej niż w większości publikacji perspektywie, bo niejako „od zewnątrz”, w aspekcie międzynarodowym.
A zatem dowiadujemy się jak propaganda III Rzeszy i jej sojuszników przedstawiała powstanie, a jak odniósł się do niego niemiecki ruch oporu. Autor przedstawia kolejno reakcje sowieckiej Rosji, Watykanu i mocarstw zachodnich (Anglii, Francji, USA) na polski zryw powstańczy. Prezentuje też reakcje mniejszych państw (np. Belgia, Grecja, Portugalia), czasem dość egzotycznych i odległych od areny głównych wydarzeń wojennych (Brazylia, Indie, Kanada, Australia i Nowa Zelandia, Meksyk, Chiny).
Osobne rozdziały poświęcone są zabiegom dyplomatycznym polskiego rządu emigracyjnego o poparcie i pomoc dla walczącej Warszawy, postawie polonii wobec powstania oraz specyfice polskiego zrywu na tle europejskiego ruchu oporu.
Drozdowski próbuje też odpowiedzieć na pytanie jaki był wpływ powstania na polską myśl polityczną i społeczną, a także na samych Polaków - już po wojnie.
Dowiadujemy się również jak organizacje krajowe i międzynarodowe pomagały warszawiakom po upadku powstania warszawskiego.
Książka jest oparta na bogatym materiale źródłowym, a autor powstrzymuje się od oceny faktów i wydarzeń budzących od pokoleń burzliwe emocje i dzielących Polaków.
Książka dostępna w czytelniach

 

Szukaj na stronie