Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Przechodząc Koszykową, pewnie wielu z nas zastanawia się, co też się dzieje za niewzruszoną fasadą gmachu Kierbedziów? Czy to możliwe, że cały „środek” przestał istnieć i zamiast oficyn, podwóreczek, zakamarków, znanych co najmniej kilku pokoleniom bibliotekarzy i czytelników, powstaje wielkie i nowe „coś”? I gdzie to „coś” się pomieści? Przecież „tam” nie ma miejsca!

Tymczasem „tam” praca wre i, jak zapewnia generalny wykonawca inwestycji, portugalska firma MOTA-ENGIL, pod koniec I kwartału 2015 roku Warszawa wzbogaci się o nowy piękny gmach dla swojej Biblioteki Publicznej. Będzie to dopiero I etap zaprojektowanej wieloetapowo przebudowy, ale – przynajmniej z punktu widzenia naszych czytelników – etap najbardziej spektakularny i najważniejszy. Uznani warszawscy architekci: Andrzej Bulanda i Włodzimierz Mucha zaproponowali, w miejsce wspomnianej wyżej 60-letniej prowizorki, zwartą bryłę prześwietloną od góry do dołu światłem wpadającym przez szklany dach, od strony południowej przylegającą miękko do wewnętrznej elewacji gmachu „Kierbedziów” zaprojektowanego równo 100 lat temu przez Jana Fryderyka Heuricha[1], od pozostałych stron konsekwentnie wypełniającą całą przestrzeń pomiędzy wielopiętrowym budynkiem „magazynowca” i już niebiblioteczną, mieszkaniowo-biurową substancją śródmiejskiej dzielnicy. Wejście przez odrestaurowaną zabytkową bramę poprowadzi czytelników na duży kamienny dziedziniec, skąd różne trakty powiodą ich do różnych czytelni na trzech poziomach: parteru – gdzie duża nowa czytelnia zaoferuje w formie wolnego dostępu do półek znacznie większy zasób niż dotychczasowa Czytelnia Księgozbioru Podręcznego, I piętra - gdzie ulokują się czytelnie Czasopism i Varsavianów oraz II piętra, równie obszernego, przeznaczonego dla działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii. Wyższe pietra: III i IV pomieszczą magazyny zbiorów czasopism i starych druków, podobnie na poziomie podziemnym: -1 zaprojektowano magazyny zwarte i tradycyjne, niedostępne dla czytelników.

Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji projektu będą:

  • rozbudowany, zmodernizowany i nowocześnie wyposażony gmach Biblioteki;
  • nowe czytelnie z większym bezpośrednim dostępem do książek i 172 nowymi miejscami pracy dla czytelników;
  • nowa przestrzeń magazynów zamkniętych (zwartych i tradycyjnych) - powiększona o 11 000 mb. półek;
  • system ppoż. w pełni dostosowany do współczesnych wymogów bezpieczeństwa;
  • trakty komunikacyjne, windy i toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych;

 

Przyjrzyjmy się zatem szczegółom.

Projektowane w części podziemnej (poz.-1) magazynowanie zwarte (na regałach przesuwnych metalowych) to technologia pozwalająca na ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie wielotysięcznych partii zbiorów; prawie dwukrotnie zwiększa pojemność magazynów w stosunku do magazynowania tradycyjnego na regałach stacjonarnych. Magazynowanie zwarte od dziesięcioleci stosowane jest powszechnie w budownictwie bibliotecznym, zwłaszcza w tych częściach magazynów, gdzie nie jest planowany wolny dostęp czytelników do półek. Zastosowanie tego rozwiązania na Koszykowej pozwoli znacząco rozgęścić i przygotować do generalnej modernizacji (w II etapie rozbudowy) 7-piętrowy magazynowiec, wybudowany w latach 1949-1954 według projektu Edgara Norwertha[2]. Obejmie podstawowe zbiory książek i czasopism, nie obejmie niestety zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej, które, choć też przechowywane na poz. -1, pozostaną na regałach stacjonarnych.

Pomieszczenia magazynów bibliotecznych, podobnie jak cały gmach wyposażone będą w instalację klimatyzacji zapewniającą odpowiedni i stabilny poziom temperatury i wilgotności wraz ze stałym monitoringiem tych parametrów, jak również w instalację sygnalizacji i gaszenia pożaru oraz kontroli dostępu.

Najważniejszy obszar w nowym gmachu, koncentrujący i rozprowadzający jednocześnie ruch czytelników, to poziom parteru. Obszerne, przykryte szklanymi dachami dziedzińce, poza funkcją recepcji, rejestracji i informacji, będą również obszarem rekreacji i kameralnych spotkań, a wszystko to w cieniu „żywej zielonej ściany” i przy kawie lepszej niż ta z obecnie używanych automatów (to ostatnie zaraz po okresie embarga na prowadzenie działalności komercyjnej w obiektach sfinansowanych za pieniądze UE J)

DSC 0130Ale parter nowego gmachu to jednak przede wszystkim nowa czytelnia księgozbioru podręcznego (nazwa robocza) ze zbiorami znacznie rozbudowanymi w stosunku do „starej” czytelni, wzbogaconymi o pozycje dotąd przechowywane w magazynie (bo nie było miejsca na półkach), z możliwością systematycznego rozbudowywania kolekcji o współczesne wydawnictwa informacyjne oraz literaturę naukową i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin. Czytelnia ta ma szansę stać się przyjaznym i wygodnym[3] miejscem pracy dla głównej grupy użytkowników Biblioteki, czyli uczniów i studentów[4],  tym samym odciąży główną czytelnię w gmachu Kierbedziów, zorientowaną raczej na udostępnianie zbiorów historycznych z zasobu magazynowego. Oczywiście i do tej nowej czytelni będzie można zamówić pozycje z magazynu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, w którego gestii pozostanie organizacja zbiorów i funkcjonowanie tej części nowego gmachu, co samo w sobie jest zadaniem epokowym, dostanie też połączony bezpośrednio ze strefą informacji, swój fragment magazynu na poz. -1 przeznaczony głównie na drukowane bibliografie i katalogi, przejęte w liczbie 23 000 wol. po zlikwidowanej Czytelni Bibliologicznej. Jest wiec szansa, aby te zbiory, przeznaczone wszakże dla koneserów bibliologii, znalazły w nowych warunkach właściwe miejsce i swojego odbiorcę.

Parter to również wydzielony obszar Muzeum Książki Dziecięcej z obszerną czytelnio-pracownią; do wykorzystania na różne spotkania z dziećmi i młodzieżą jest również wspomniana już przestrzeń dziedzińców.

Na parterze wreszcie (last but not least) zmieści się, wygodnie dostępna, wypożyczalnia, która w nowych warunkach powinna znacznie rozszerzyć swoją ofertę, przede wszystkim o współczesną literaturę piękną i popularną, której już od lat nikt nie chce czytać na miejscu.

Na I piętrze znajdzie się czytelnia Czasopism z dużym zasobem bieżących tytułów (ok. 300). Zresztą cały zasób czasopism, czyli ok. 265 000 wol. ma szansę znaleźć się w nowym gmachu, choć oczywiście nie w wolnym dostępie, lecz w magazynach zwartych na poz. -1 i +4. Tuż obok czytelni Czasopism usytuowana będzie czytelnia Działu Varsavianów wraz ze zbiorami, liczącymi ok. 12 000 wol., w całości w wolnym dostępie.

Także na tym piętrze, w łączniku między nowym a starym gmachem znajdzie swoje miejsce wielostanowiskowa pracownia komputerowa (nazwa robocza), jedyny obszar ze stacjonarnymi komputerami do użytku czytelników. Biblioteka powinna tam udostępniać zasoby elektroniczne (e-czasopisma, bazy danych, biblioteki cyfrowe) oraz umożliwić użytkownikom pracę z popularnymi wyszukiwarkami oraz narzędziami edycji i obróbki graficznej tekstów. W nowych czytelniach nie przewiduje się stacjonarnych komputerów (poza stanowiskami dostępu do OPACu w strefach wejściowych), w zamian cały obszar publicznie dostępny będzie objęty bezprzewodowym dostępem do internetu, co umożliwi logowanie się do sieci Biblioteki bezpośrednio z urządzeń mobilnych czytelników.

DSC 0337Natomiast na piętrze II znajdzie się obszerna czytelnia działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii wraz ze swoim już obecnie bardzo rozbudowanym i interesującym księgozbiorem podręcznym. Przejściowo zapewne (do czasu realizacji II etapu rozbudowy) tutaj też będą udostępniane stare druki i rękopisy. Tuż obok, w łączniku zawieszonym między czytelnią Sztuki a ścianą gmachu Kierbedziów przewidziane jest miejsce dla mediateki, jednak nad formułą organizacji i udostępniania multimediów prace tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęły…

Ponad tymi trzema piętrami z publicznie dostępnymi czytelniami znajdą się jeszcze dwa piętra magazynowe przeznaczone na zbiory starych druków i czasopism.

Wszystko to jest możliwe dzięki realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy
o dofinansowanie nr POIS.11.02.00-00-051/11-00, w ramach działania 11.2. „Rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Prace budowlane w ramach inwestycji wykonuje wyłonione w przetargu Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe S.A i Mota-Engil,Engenharia e Construcao, S.A. Umowa na realizację I etapu podpisana została w dniu 20.02.2013 r., wykonawca na plac budowy wszedł z początkiem marca 2013. Planowany termin zakończenia robót i oddania budynków do użytkowania to koniec I kwartału 2015 r.

I tak, dzięki szczęśliwej koincydencji uwarunkowań politycznych i finansowych Biblioteka na Koszykowej staje przed kolejną szansą – może stać się nie tylko archiwum piśmiennictwa (to powszechny i szlachetny los wielkich bibliotek), ale też ważnym i żywym punktem na akademickiej i kulturalnej mapie Miasta, mówiąc krótko: ma szanse powtórzyć sukces BUW, do której, po 15 latach w nowym gmachu na Powiślu, wciąż przychodzi ok. 2, 5 tys. czytelników dziennie (ok. 1 mln rocznie). Droga do takiego wyniku jest niełatwa, wymaga dużych zmian nie tylko przestrzennych, również organizacyjnych, również natury psychospołecznej w nas samych... Ale warto, bo obecna frekwencja na Koszykowej, czyli ok. 230 tys. udostępnień (w 2012 r.) oraz ok. 30 tys. zarejestrowanych czytelników i trochę ponad 175  tys. odwiedzin to stanowczo za mało, jak na główną bibliotekę publiczną ponad 2,5 milionowej metropolii[5].

Możemy mieć wszyscy nadzieję, że po zakończeniu inwestycji wskaźniki te ruszą ostro w górę, czego w imieniu zespołu doradców dyrektora Michała Strąka serdecznie życzę jemu i całemu Zespołowi.

12.03.2014                                                                                                                        Ewa Kobierska-Maciuszko

 


[1] Jan Fryderyk Heurich (1873-1925) polski architekt, przedstawiciel historyzmu i wczesnego modernizmu, zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fryderyk_Heurich

[2] Edgar Aleksander Norwerth (1884-1950) – polski architekt, urbanista i teoretyk architektury epoki modernizmu, zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Aleksander_Norwerth

[3] Pojedynczy stół czytelnika ma ponadnormatywne wymiary: 100x70 cm (norma polska: 90x60cm), jest wyposażony w indywidualnie regulowane oświetlenie i dostęp do mediów; w chwili pisania tego tekstu krzesła jeszcze nie są wybrane, ale znając determinację projektantów, mogę przypuszczać, że będą najwyższej jakościJ

[4] Według statystyki udostępnień prowadzonej w 2012 roku wynika, że 70% osób odwiedzających bibliotekę na Koszykowej to osoby studiujące w wieku do 25 lat [za: Sprawozdanie z działalności merytorycznej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Woj. Mazowieckiego za 2012 rok, masz. pow.]

[5]za: Sprawozdanie z działalności …op. cit. Dla porównania: nowa biblioteka w Birmingham (zarówno wielkość obsługiwanej populacji, jak i dostępność biblioteki, w tym godziny otwarcia porównywalne z Koszykową) szacuje, że w tym roku liczba odwiedzin przekroczy 3 mln ! [dane ze strony Library of Birmingham, dostęp 2.03.2014: http://www.libraryofbirmingham.com/faqs-libraryofbirmingham]

Etap I - Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Nowe oblicze Biblioteki na Koszykowej

12 październik 2015

Nowe oblicze Biblioteki na Koszykowej

Dobiegła końca wielka rozbudowa ponad stuletniej Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni i łatwiejszy dostęp do księgozbioru zapewnią duży komfort pracy w nowoczesnym otoczeniu. Wszystko to stało się możliwe dzięki 40 mln zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego i 20 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 7 października jedna z największych i najstarszych polskich bibliotek, otworzyła nowe przestrzenie dla czytelników.Uroczystej inauguracji dokonał Dyrektor Biblioteki dr...

Czytaj więcej

Nowe Czytelnie

02 styczeń 2015

Nowe Czytelnie

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zbliża się do końca, właśnie trwają prace wykończeniowe. Zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.

Czytaj więcej

Nowa Koszykowa

10 grudzień 2014

Nowa Koszykowa

Przechodząc Koszykową, pewnie wielu z nas zastanawia się, co też się dzieje za niewzruszoną fasadą gmachu Kierbedziów? Czy to możliwe, że cały „środek” przestał istnieć i zamiast oficyn, podwóreczek, zakamarków, znanych co najmniej kilku pokoleniom bibliotekarzy i czytelników, powstaje wielkie i nowe „coś”? I gdzie to „coś” się pomieści? Przecież „tam” nie ma miejsca! Tymczasem „tam” praca wre i, jak zapewnia generalny wykonawca inwestycji, portugalska firma MOTA-ENGIL, pod koniec I kwartału...

Czytaj więcej

2014.12.02 - Ściana zieleni w Bibliotece na Koszykowej

04 grudzień 2014

2014.12.02 - Ściana zieleni w Bibliotece na Koszykowej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy. Wszystkie prowadzone prace są związane z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, i przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.    

Czytaj więcej

Szklane dachy w Bibliotece na Koszykowej

27 maj 2014

Szklane dachy w Bibliotece na Koszykowej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego może się już pochwalić nowym, szklanym dachem. Prace budowlane postepują i już niedługo będziemy mogli zaprezentować naszym Czytelnikom nowoczesne pracownie, przestrzenie magazynowe i czytelnie. Projekt architektoniczny nowego gmachu wykonała firma Bulanda Mucha i Architekci. Innowacyjnym pomysłem, który zaproponowali architekci jest połączenie czytelni i zadaszonych szkłem dziedzińców z niemal stuletnim budynkiem ufundowanym na siedzibę Biblioteki przez rodzinę Kierbedziów.  Efekt prac można zobaczyć...

Czytaj więcej

Prace na placu budowy postępują!

18 kwiecień 2013

Prace na placu budowy postępują!

W pierwszych dniach kwietnia 2013 roku ruszyły prace na placu budowy, w jaki zamieniły się do niedawna jeszcze istniejące oficyny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. To w nich Czytelnicy korzystali ze zbiorów Wypożyczalni, Czytelni Sztuki i Rzemiosł Artystycznych, a także ze zbiorów Działu Starych Druków i Rękopisów. Tu też mieściły się budynki administracyjne. Wszystkie prowadzone prace są związane z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego współfinansowanego...

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

01 marzec 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego stoi u progu jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej 100-letniej historii. Rok 2011 to początek rozbudowy i modernizacji naszej wspólnej Biblioteki.

Czytaj więcej

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego

21 luty 2013

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w rozbudowie Działo się dnia 12 września 2013 roku w 99 lat po oddaniu do użytku gmachu Biblioteki Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej 26. Gmach ten był darem Eugenii Kierbedziowej dla Towarzystwa Biblioteki Publicznej, które założyło i zorganizowało w 1907 roku jedną z najnowocześniejszych w owym czasie na terenach polskich książnicę.

Czytaj więcej

Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana!

21 luty 2013

Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana!

Dobiegły końca przygotowania rozpoczęcia najważniejszego etapu realizacji projektu Rozudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wspófinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" i Samorządu Województwa Mazowieckiego. 20 lutego 2013 roku umowę na wykonanie robót budowlanych podpisali przedstawiciele obu instytucji zaangażowanych w ich realizację: Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk, Urszula Adamska - Główna Księgowa Biblioteki, a ze strony wykonawcy - firmy...

Czytaj więcej

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ralizacji projektu europejskiego "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego" podpisana!

20 luty 2013

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ralizacji projektu europejskiego "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego" podpisana!

Dobiegły końca przygotowania rozpoczęcia najważniejszego etapu realizacji projektu Rozudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wspófinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" i Samorządu Województwa Mazowieckiego. 20 lutego 2013 roku umowę na wykonanie robót budowlanych podpisali przedstawiciele obu instytucji zaangażowanych w ich realizację: Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk, Urszula Adamska - Główna Księgowa Biblioteki, a ze strony wykonawcy - firmy...

Czytaj więcej

Pożegnanie ze "starą" Koszykową

17 grudzień 2012

17 grudnia 2012 roku Dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz z jej pracownikami, w obecności zaproszonych gości, pożegnali Bibliotekę na Koszykową w jej odchodzącym już w przeszłość inrastrukturalnym kształcie.

Czytaj więcej

Podsumowanie konferencji prasowej - Funkcjonowanie Biblioteki w trakcie realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego"

23 październik 2012

Już na początku 2013 roku ruszy przebudowa ponad stuletniej Biblioteka na Koszykowej. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni, łatwiejszy dostęp do księgozbioru – wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie koszt całej inwestycji to blisko 55 mln zł. Prace zakończą się w 2015 r.

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy Biblioteki na Koszykowej 31.08.2011

31 sierpień 2012

W 2013 roku ruszy przebudowa Biblioteka na Koszykowej. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni, łatwiejszy dostęp do księgozbioru – wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej