Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Corocznie 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tego dnia w 1948 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Z tej okazji świętujemy również w Warszawie! Wraz z Miastem Stołecznym Warszawa zachęcamy do udziału w Warszawskim Tygodniu Praw Człowieka, który potrwa od 3 do 10 grudnia.

Czeka na Was wiele wydarzeń w całym mieście, m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, spacery, kursy e-learningowe, organizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Warszawski Tydzień Praw Człowieka otworzyła 3 grudnia wystawa sztuki krytycznej "Mamy prawo!" w Pałacu Czapskich Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Finał wydarzenia odbędzie się 9 grudnia w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.

Pełny program znajdzie na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/wtpc

Biblioteka na Koszykowej przyłączyła się do obchodów Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka prezentując listę najważniejszych w tej tematyce publikacji, dostępnych w naszej placówce. Poniżej pozycje z naszego katalogu, zapraszamy też do Czytelni Podręcznej im. F. Czerwijowskiego, gdzie przygotowana została specjalna półka z książkami.

prawa czowieka 23 ekrany

 

1. Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce / redakcja naukowa Marek Chmaj ; autorzy Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marek Chmaj, Marcin Dąbrowski, Monika Giżyńska, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter.

Chmaj, Marek (1969- ) Autor Redakcja | Augustyniak, Małgorzata (politolog) Autor | Bułajewski, Stanisław (1972- ) Autor | Dąbrowski, Marcin (prawo) Autor | Giżyńska, Monika (1977- ) Autor | Juchniewicz, Joanna (1973- ) Autor | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) Autor | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) Autor | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna Autor | Przybyszewska-Szter, Bogna Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2023 | Warszawa : Wolters Kluwer

2. Prawo międzynarodowe praw człowieka / Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski.

Skwarzyński, Michał Autor | Tabaszewski, Robert K. (1985- ) Autor | Orzeszyna, Krzysztof (1964- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2022 | Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck

3.Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki.

Nowicki, Marek Antoni (1953- ) Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2021 | Warszawa : Wolters Kluwer

4.Prywatność wirtualna : unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie / Ewa Milczarek.

Milczarek, Ewa (prawo) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2020 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

5.Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania : w 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka / redaktorzy Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski ; autorzy Jarosław Barański, Daria Bieńkowska, Anna Bogatyńska-Kucharska, Sylwia Gwoździewicz, Dariusz Juruś, Agnieszka Kania, Ryszard Kozłowski, Mikołaj Jacek Łuczak, Elżbieta Rojowska, Jaromir Rybczak, Katarzyna Sikora, Małgorzata Steć, Łukasz Szymański, Jan Wadowski, Beata Walczak-Kowalik, Monika Wilanowska, Iwona Wrześniewska-Wal.

Bieńkowska, Daria Autor Redakcja | Kozłowski, Ryszard. Autor Redakcja | Barański, Jarosław Autor | Bogatyńska-Kucharska, Anna Autor | Gwoździewicz, Sylwia Autor | Juruś, Dariusz Autor | Kania, Agnieszka (prawo) Autor | Łuczak, Mikołaj Jacek Autor | Rojowska, Elżbieta Autor | Rybczak, Jaromir Autor | Sikora, Katarzyna (prawnik) Autor | Stec, Małgorzata (1966- ) Autor | Szymański, Łukasz (prawnik) Autor | Wadowski, Jan (1959- ) Autor | Walczak-Kowalik, Beata Autor | Wilanowska, Monika Autor | Wrześniewska-Wal, Iwona Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

6. Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej / Adam Ploszka.

Ploszka, Adam (1989- ). Autor | Wolters Kluwer Polska Wydawca

2019 | Warszawa : Wolters Kluwer Polska

7. Administracja publiczna i prawa człowieka : ujęcie systemowe i międzynarodowe / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska.

Zawiślińska, Izabela Redakcja | Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa) Wydawca

2019 | Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8.Wolność myśli, sumienia i wyznania dziecka jako fundamentalne prawo człowieka / Joanna de Pree.

De Pree, Joanna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2019 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

9. Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena Autor | Wydawnictwo KUL Wydawca | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Instytucja sprawcza

2018 | Lublin : Wydawnictwo KUL

10. Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka : międzynarodowe instytucje i instrumenty / Agnieszka Bieńczyk-Missala.

Bieńczyk-Missala, Agnieszka Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

11. Krótka historia wolności / David Schmidtz, Jason Brennan ; przekład Mikołaj Iwanicki.

Schmidtz, David (1955- ) Autor | Brennan, Jason (1979- ) Autor | Iwanicki, Mikołaj Tłumaczenie | Fundacja Biały Bizon Wydawca | Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości Wydawca

2018 | Wrocław : Fundacja Biały Bizon Fijorr Publishing ; Katowice : Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

12. Prawo do kultury / Anna Młynarska-Sobaczewska.

Młynarska-Sobaczewska, Anna (1972- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe "Scholar" Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

13. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych : komentarz / redaktorzy Zdzisław Kędzia, Anna Hernandez-Połczyńska ; autorzy Katarzyna Bryl, Aleksander Gadkowski, Tadeusz Gadkowski, Anna Hernandez-Połczyńska, Agata Hauser, Jakub Jaraczewski, Władysław Jóźwicki, Zdzisław Kędzia, Tomasz Lewandowski, Jan Łukomski, Bartosz Pawelczyk, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Hanna Suchocka, Łukasz Szoszkiewicz, Roman Wieruszewski ; [tłumaczenie Protokołu Fakultatywnego Magda Kołaczyk].

Bryl, Katarzyna Autor | Gadkowski, Aleksander Autor | Gadkowski, Tadeusz Autor | Hauser, Agata Autor | Hernandez-Połczyńska, Anna Autor Redakcja | Jaraczewski, Jakub Autor | Jóźwicki, Władysław (1984- ) Autor | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor Redakcja | Kołaczyk, Magda Tłumaczenie | Lewandowski, Tomasz (1978- ) Autor | Łukomski, Jan (prawo) Autor | Pawelczyk, Bartosz Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Suchocka, Hanna (1946- ) Autor | Szoszkiewicz, Łukasz (prawo) Autor | Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2018 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

14. Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz.

Uliasz, Joanna (1981- ) Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydawca

2018 | Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

15. Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut.

Barut, Arkadiusz (1974- ) Autor | Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawca

copyright 2018 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

16. Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie : kontekst uniwersalny, specyfika regionalna, uwarunkowania realizacyjne (8 ; 2016 ; Warszawa)

2017 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

17. Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa.

Kulińska-Kępa, Zuzanna Autor | Wolters Kluwer Wydawca

2017 | Warszawa : Wolters Kluwer

18. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ : analiza systemowa / Roman Wieruszewski (red.) ; [autorzy Zdzisław Kędzia, Roman Wieruszewski, Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Natalia Schulz, Katarzyna Sękowska-Kozłowska].

Wieruszewski, Roman (1947- ) Autor Redakcja | Kędzia, Zdzisław (1943- ) Autor | Baranowska, Grażyna (prawnik) Autor | Gliszczyńska-Grabias, Aleksandra Autor | Schulz, Anna Natalia Autor | Sękowska-Kozłowska, Katarzyna Autor | Wydawnictwo C.H. Beck Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

19. Prawa człowieka i prawa narodów : antologia tekstów : XII Dni Jana Pawła II / Jan Paweł II ; wybór tekstów, opracowanie i słowo wstępne Bartłomiej Pieron.

Jan Paweł II (papież , 1920-2005) Autor | Pieron, Bartłomiej (1977- ) Opracowanie Wstęp Wybór | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków) Wydawca | Dni Jana Pawła II (12 ; 2017 ; Kraków)

2017 | Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe

20. Buduj mosty nie mury : 97 ćwiczeń z zakresu praw człowieka, zrozumienia interkulturowego i rozwiązywania konfliktów / Enver Djuliman i Lillian Hjorth ; z norweskiego przełożyli Witold Biliński, Ewa M. Bilińska.

Djuliman, Enver (1959- ) Autor | Bilińska, Ewa M. (1962- ) Tłumaczenie | Biliński, Witold Tłumaczenie | Hjorth, Lillian (1962- ) Autor | Wydawnictwo Akademickie Dialog Wydawca

2017 | Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog" Anna Parzymies

21. Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski.

Bała, Paweł (1982- ) | Wielomski, Adam (1972- ) | Fijorr Publishing

2016 | Warszawa : Fijorr Publishing Company

22. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter].

Chmaj, Marek (1969- ) | Augustyniak, Małgorzata (nauki o polityce). | Bułajewski, Stanisław (1972- ) | Dąbrowski, Marcin (prawo) | Juchniewicz, Joanna | Kazimierczuk, Marcin (1976- ) | Lis-Staranowicz, Dorota (1973- ) | Ossowska-Salamonowicz, Dobrochna | Przybyszewska-Szter, Bogna | Wolters Kluwer Polska

2016 | Warszawa : Wolters Kluwer

23. Biometria : aspekty prawne / Dagmara Jaroszewska-Choraś.

Jaroszewska-Choraś, Dagmara Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

24. Supradyscyplinarna analiza praw człowieka / Aleksandra Brodecka.

Brodecka-Chamera, Aleksandra Autor | Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Wydawca

2016 | Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

25. Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.

Jaskiernia, Jerzy (1950- ) Redakcja | Spryszak, Kamil Redakcja | Wydawnictwo Adam Marszałek Wydawca | Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie : inspiracja uniwersalna, uwarunkowania kulturowe, bariery realizacyjne (7 ; 2015 ; Warszawa)

2016 | Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek

26. Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie / Magdalena Gawin, Barbara Markiewicz, Agnieszka Nogal, Rafał Wonicki ; [recenzent Zbigniew Stawrowski].

Gawin, Magdalena (1981- ) | Markiewicz, Barbara (1947- ) | Nogal, Agnieszka (1970- ). | Wonicki, Rafał (1976- ) | Stawrowski, Zbigniew (1958- ) Rec. | Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

2016 | Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

27. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności / Magdalena Sitek.

Sitek, Magdalena (1972- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2016 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

28. Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki / red. nauk. Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza.

Grzebyk, Patrycja Redakcja. | Mikos-Skuza, Elżbieta Redakcja. | Wydawnictwo Naukowe "Scholar"

2016 | Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar

29. Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka / Robert Tabaszewski ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji].

Tabaszewski, Robert K. (1985- ) | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2016 | Lublin : Wydawnictwo KUL

30. Globalna sprawiedliwość / red. nauk. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk ; Uniwersytet Opolski.

Janikowska, Olga Redakcja. | Słodczyk, Janusz (1950- ) Redakcja. | Uniwersytet Opolski | Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

2016 | Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

31. Prawo międzynarodowe publiczne wobec amnestii / Katarzyna Holy.

Holy, Katarzyna Autor | Difin Wydawca

2015 | Warszawa : Difin

32. Prawa człowieka w systemie krajowym - orzecznictwo / [opracowanie redakcyjne Artur Lis, Joanna Główka, Janusz Luty ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Prawa i Ekonomii].

Lis, Artur (1983- ) Oprac. | Główka-Luty, Joanna Oprac. | Luty, Janusz. Oprac. | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2015 | Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

33. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym / red. nauk. Elżbieta Karska.

Karska, Elżbieta Red. | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydawnictwo.

2014 | Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

34. Prawa człowieka fundamentem Europy wartości / red. nauk. Cezary T. Szyjko.

Szyjko, Cezary Tomasz Red. | Wydawnictwo M. M., Marek Makuliński

2014 | Warszawa : Biblioteka Naukowa Klubu Integracji Europejskiej ; Pruszków : Wydawnictwo M.M.

35. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / [zespół aut. Dariusz R. Bugajski, Zbigniew Falkowski, Piotr Łubiński, Marcin Marcinko, Krzysztof Sałaciński, Michał Żeligowski ; red. Zbigniew Falkowski, Marcin Marcinko].

Bugajski, Dariusz R. | Falkowski, Zbigniew Redakcja. | Łubiński, Piotr. | Marcinko, Marcin (1977- ) Redakcja. | Sałaciński, Krzysztof | Żeligowski, Michał | Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

2014 | Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

36. Kulturalne prawa człowieka : regulacje normatywne i ich realizacja / Anna Magdalena Kosińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Kosińska, Anna Magdalena | Wydawnictwo KUL | Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2014 | Lublin : Wydawnictwo KUL

37. Prawo do materiału genetycznego człowieka / Dorota Krekora-Zając.

Krekora-Zając, Dorota | LexisNexis Polska

2014 | Warszawa : LexisNexis Polska

38. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną : w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska.

Pudzianowska, Dorota Redakcja. | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

39. Międzynarodowe standardy bioetyczne : dokumenty i orzecznictwo / Tadeusz Jasudowicz, Jakub Czepek, Julia Kapelańska-Pręgowska.

Jasudowicz, Tadeusz (1944- ) | Czepek, Jakub | Kapelańska-Pręgowska, Julia | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

40. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska, Julita Agnieszka Rybczyńska.

Hołda, Joanna (prawo) | Hołda, Zbigniew (1950-2009) | Ostrowska, Dorota | Rybczyńska, Julita Agnieszka | Wolters Kluwer Polska

2014 | Warszawa : Wolters Kluwer

41. Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. Michał Balcerzak et al.].

Balcerzak, Michał Redakcja. | Sykuna, Sebastian (1977-) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

42. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / red. Leszek Garlicki ; aut. Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel.

Garlicki, Leszek (1946- ) | Hofmański, Piotr (1956- ) | Wróbel, Andrzej (1953- ) | Wydawnictwo C.H. Beck

2010 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

43. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 2, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do protokołów dodatkowych / red. Leszek Garlicki ; aut. Renata Degener [et al.].

Degener, Renata | Garlicki, Leszek (1946- ) Redakcja. | Wydawnictwo C.H. Beck

2011 | Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck

Etap I - Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Nowe oblicze Biblioteki na Koszykowej

12 październik 2015

Nowe oblicze Biblioteki na Koszykowej

Dobiegła końca wielka rozbudowa ponad stuletniej Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni i łatwiejszy dostęp do księgozbioru zapewnią duży komfort pracy w nowoczesnym otoczeniu. Wszystko to stało się możliwe dzięki 40 mln zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego i 20 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 7 października jedna z największych i najstarszych polskich bibliotek, otworzyła nowe przestrzenie dla czytelników.Uroczystej inauguracji dokonał Dyrektor Biblioteki dr...

Czytaj więcej

Nowe Czytelnie

02 styczeń 2015

Nowe Czytelnie

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zbliża się do końca, właśnie trwają prace wykończeniowe. Zachęcamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.

Czytaj więcej

Nowa Koszykowa

10 grudzień 2014

Nowa Koszykowa

Przechodząc Koszykową, pewnie wielu z nas zastanawia się, co też się dzieje za niewzruszoną fasadą gmachu Kierbedziów? Czy to możliwe, że cały „środek” przestał istnieć i zamiast oficyn, podwóreczek, zakamarków, znanych co najmniej kilku pokoleniom bibliotekarzy i czytelników, powstaje wielkie i nowe „coś”? I gdzie to „coś” się pomieści? Przecież „tam” nie ma miejsca! Tymczasem „tam” praca wre i, jak zapewnia generalny wykonawca inwestycji, portugalska firma MOTA-ENGIL, pod koniec I kwartału...

Czytaj więcej

2014.12.02 - Ściana zieleni w Bibliotece na Koszykowej

04 grudzień 2014

2014.12.02 - Ściana zieleni w Bibliotece na Koszykowej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy. Wszystkie prowadzone prace są związane z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, i przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.    

Czytaj więcej

Szklane dachy w Bibliotece na Koszykowej

27 maj 2014

Szklane dachy w Bibliotece na Koszykowej

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego może się już pochwalić nowym, szklanym dachem. Prace budowlane postepują i już niedługo będziemy mogli zaprezentować naszym Czytelnikom nowoczesne pracownie, przestrzenie magazynowe i czytelnie. Projekt architektoniczny nowego gmachu wykonała firma Bulanda Mucha i Architekci. Innowacyjnym pomysłem, który zaproponowali architekci jest połączenie czytelni i zadaszonych szkłem dziedzińców z niemal stuletnim budynkiem ufundowanym na siedzibę Biblioteki przez rodzinę Kierbedziów.  Efekt prac można zobaczyć...

Czytaj więcej

Prace na placu budowy postępują!

18 kwiecień 2013

Prace na placu budowy postępują!

W pierwszych dniach kwietnia 2013 roku ruszyły prace na placu budowy, w jaki zamieniły się do niedawna jeszcze istniejące oficyny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. To w nich Czytelnicy korzystali ze zbiorów Wypożyczalni, Czytelni Sztuki i Rzemiosł Artystycznych, a także ze zbiorów Działu Starych Druków i Rękopisów. Tu też mieściły się budynki administracyjne. Wszystkie prowadzone prace są związane z realizacją projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego współfinansowanego...

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

01 marzec 2013

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego stoi u progu jednego z najważniejszych wydarzeń w swojej 100-letniej historii. Rok 2011 to początek rozbudowy i modernizacji naszej wspólnej Biblioteki.

Czytaj więcej

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego

21 luty 2013

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w rozbudowie Działo się dnia 12 września 2013 roku w 99 lat po oddaniu do użytku gmachu Biblioteki Publicznej w Warszawie przy ul. Koszykowej 26. Gmach ten był darem Eugenii Kierbedziowej dla Towarzystwa Biblioteki Publicznej, które założyło i zorganizowało w 1907 roku jedną z najnowocześniejszych w owym czasie na terenach polskich książnicę.

Czytaj więcej

Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana!

21 luty 2013

Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana!

Dobiegły końca przygotowania rozpoczęcia najważniejszego etapu realizacji projektu Rozudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wspófinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" i Samorządu Województwa Mazowieckiego. 20 lutego 2013 roku umowę na wykonanie robót budowlanych podpisali przedstawiciele obu instytucji zaangażowanych w ich realizację: Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk, Urszula Adamska - Główna Księgowa Biblioteki, a ze strony wykonawcy - firmy...

Czytaj więcej

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ralizacji projektu europejskiego "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego" podpisana!

20 luty 2013

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ralizacji projektu europejskiego "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego" podpisana!

Dobiegły końca przygotowania rozpoczęcia najważniejszego etapu realizacji projektu Rozudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wspófinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" i Samorządu Województwa Mazowieckiego. 20 lutego 2013 roku umowę na wykonanie robót budowlanych podpisali przedstawiciele obu instytucji zaangażowanych w ich realizację: Dyrektor Biblioteki dr Michał Strąk, Urszula Adamska - Główna Księgowa Biblioteki, a ze strony wykonawcy - firmy...

Czytaj więcej

Pożegnanie ze "starą" Koszykową

17 grudzień 2012

17 grudnia 2012 roku Dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz z jej pracownikami, w obecności zaproszonych gości, pożegnali Bibliotekę na Koszykową w jej odchodzącym już w przeszłość inrastrukturalnym kształcie.

Czytaj więcej

Podsumowanie konferencji prasowej - Funkcjonowanie Biblioteki w trakcie realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego"

23 październik 2012

Już na początku 2013 roku ruszy przebudowa ponad stuletniej Biblioteka na Koszykowej. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni, łatwiejszy dostęp do księgozbioru – wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie koszt całej inwestycji to blisko 55 mln zł. Prace zakończą się w 2015 r.

Czytaj więcej

Podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy Biblioteki na Koszykowej 31.08.2011

31 sierpień 2012

W 2013 roku ruszy przebudowa Biblioteka na Koszykowej. Nowe czytelnie, więcej przestrzeni, łatwiejszy dostęp do księgozbioru – wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej