Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Kategoria: Bibliografia województwa mazowieckiego
Cena: 20 zł
Rok wydania: 2003
Notatka: Oddział Gromadzenia, telefon: +48 22 537 40 15, email: wydawnictwa@koszykowa.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00. Na miejscu prosimy o zgłaszanie się do Informatorium..

Recenzja

Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek, które przed reformą administracyjną pełniły funkcję bibliotek wojewódzkich i tworzyły bibliografie regionalne obejmujące materiały dotyczące terenu tychże województw.
Są to m. in.:
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
  • Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
oraz od 2006 r.
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.
Bibliografia województwa mazowieckiego obejmuje piśmiennictwo z terenów byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego oraz powiatu pruszkowskiego.
Zakres tematyczny jest wszechstronny – uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących województwa mazowieckiego. Bibliografowie opracowują książki i ich fragmenty, dokumenty elektroniczne, mapy, pocztówki, dokumenty życia społecznego oraz artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Charakterystyka rzeczowa dokumentów tworzona jest zgodnie z zasadami Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej z niewielkimi odstępstwami. Selekcja stosowana przy doborze publikacji eliminuje powtarzalne i nieistotne z punku widzenia całej bibliografii treści. Bibliografia obejmuje lata od 1999 r. czyli od momentu powstania województwa mazowieckiego. Jest uzupełniana na bieżąco.