Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 


Rozmowa z prof. Andrzejem Zawistowskim, poświęcona jego najnowszej pracy zatytułowanej "Koszykowa róg Stalina". Areszt Wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1956 (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2023).

 

 

 

 

Prof. Zawistowski jest badaczem dziejów społecznych i gospodarczych, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był m.in. pracownikiem naukowym Muzeum Powstania Warszawskiego, jest autorem szeregu opracowań z zakresu historii najnowszej. Praca Koszykowa róg Stalina przywołuje jeden z najbardziej dramatycznych okresów powojennej historii Polski, opisując funkcjonowanie Aresztu Wewnętrznego MBP. Jego więźniami byli zarówno przedstawiciele przedwojennych elit, żołnierze i działacze podziemia niepodległościowego, jak i niemieccy zbrodniarze wojenni, członkowie Ukraińskiej Powstańczej Armii, pospolici przestępcy oraz odbywający kary dyscyplinarne funkcjonariusze MBP. Według niepełnych szacunków więzienie przeszło blisko 4 tysiące osób. Wśród nich wymienić można m.in.: Władysława Bartoszewskiego, Wiesława Chrzanowskiego, Leona Niemczyka, Witolda Pileckiego, Jana Rodowicza „Anodę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę” i Kazimierza Świtalskiego.


Na nagraniu prezentowane są fotografie ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1954” zorganizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia rozmowy.