Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 a

Dział Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii zaprasza na wystawę „Maciej Hibner na Koszykowej”.

 Maciej Hibner urodził się w 1930 roku w Warszawie. Studia artystyczne rozpoczął na kierowanej przez Władysława Strzemińskiego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 1949 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie kształcił się w Katedrze Grafiki Użytkowej prowadzonej przez Józefa Mroszczaka, uznawanego za jednego z najważniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Studiowali tam w tym czasie wybitni graficy jak: Hubert Hilscher, Jerzy Treutler, Wojciech Wenzel, Jan Młodożeniec, Janusz Stanny i Maciej Raducki. Dyplom uzyskał w 1956 roku, potem wraz z profesorami i kolegami z uczelni uczestniczył w walce o autonomię plakatu, jako dzieła plastycznego docenianego nie tylko ze względu na jego użyteczność, ale także ze względu na jego walory artystyczne. Uprawia grafikę użytkową, warsztatową, rysunek, malarstwo, wystawiennictwo. Stworzył ponad 140 plakatów filmowych, liczne plakaty teatralne, muzyczne, reklamowe. Projektował ilustracje książkowe, opakowania. Maluje obrazy o tematyce morskiej.

 Prezentowana w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy na Koszykowej wystawa powstała z plakatów w większości pochodzących ze zbiorów własnych ich autora. Do ekspozycji wybrano plakaty zróżnicowane stylistycznie i kolorystycznie, zaciekawiające wyraziście zapisaną w nich indywidualnością spojrzenia twórcy na temat, oryginalnością wyobraźni plastycznej oraz bogactwem zastosowanych form komunikowania się z odbiorcami. Mimo iż prezentowane w niewielkim wyborze pozwalają zobaczyć jakich estetycznych wyborów, w różnym czasie, dokonywał artysta, który swoją drogę twórczą rozpoczynał w okresie kształtowania się zjawiska określanego jako Polska Szkoła Plakatu i obecnie kontynuuje ją z powodzeniem.

aa   aaa
 aaaa  aaaaa