Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 Trwa głosowanie na projekty w kolejnej już, 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego wspiera działania informacyjno-promocyjne realizowane przez Biuro ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.ekrany bom 2024 5 edycja

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

· mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

· propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

· wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

 

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 30 mln złotych.

 

Zachęcamy do głosowania wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Głosowanie trwa do 23 czerwca 2023 r.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dostępne są na stronie bom.mazovia.pl