Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Referaty:

  • Maria Cubrzyńska-Leonarczyk - "Sztuka introligatorska w staropolskiej Warszawie"
  • Elżbieta Pokorzyńska - "Introligatorstwo warszawskie XIX i pierwszej połowy XX wieku"
  • Stanisław Rowiński - "Europejskość i polskość w oprawach wybitnych mistrzów pierwszej połowy XX wieku w Polsce - reminescencje warszawskie"

Obradom przewodniczył Michał Hilchen

Sesję zorganzowano we współpracy z Towarzystwem Bibliofilów Polskich w Warszawie i Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy