Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Dyrekcja
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
Prezes i Zarząd Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
zapraszają na
XXI Sesję Varsavianistyczną 

90 lat Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie 

i towarzyszącą jej wystawę
Rara et curiosa bibliofilów warszawskich

Referaty wygłoszą:

  • prof. dr hab. Edward Towpik - Towarzystwo Bibliofilów Polskich i Towarzystwo Przyjaciół Książki - historycznie
  • Hanna Łaskarzewska - TBP w latach wojny
  • Mieczysław Bieleń - Przyczynek do historii warszawskiego ruchu ekslibrisowego
  • Joanna Popłońska - Bibliofile w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy
  • doc. dr Andrzej Skrzypczak - Dwie koncepcje przedwojennego bibliofilstwa (warszawska i krakowska); blaski i cienie - komunikat
  • Roman Nowoszewski - Czasopisma warszawskich bibliofilów - komunikat

Prowadzenie obrad - doc. dr Andrzej Skrzypczak

w dniu 20 października 2011 o godz. 1100
sala konferencyjna w gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, ul. Koszykowa 26, wejście III
Wystawa czynna do 9 listopada 2011 r.