Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Dyrekcja Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego oraz Prezes i Zarząd Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie

zapraszają w dniu 6 października (czwartek) 2016 r. na XXVI Sesję Varsavianistyczną i towarzyszącą jej wystawę JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI norwidolog, varsavianista, bibliofil.

 

Słowo otwierające – prof. Edward Towpik

 Referaty:

● Maurycy Gomulicki – Mój Dziadek JWG

● Joanna Popłońska – Czytelnik, darczyńca i przyjaciel Biblioteki na Koszykowej

● dr Tomasz Korpysz – Naczelny Powiernik Spraw Norwidowskich

● Andrzej Sołtan – Juliusz Wiktor Gomulicki – varsavianista

● Roman Nowoszewski – Książkolub nienasycony

 

Prowadzenie obrad – Andrzej Sołtan

Początek obrad o godz. 11.00, sala konferencyjna Biblioteki w gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, Warszawa, ul. Koszykowa 26

Wystawa czynna w Czytelni im. Faustyna Czerwijowskiego do 3 listopada 2016 r.

 

   W związku z przypadającą w roku bieżącym dziesiątą rocznicą śmierci Juliusza Wiktora Gomulickiego (1909-2006), wybitnego varsavianisty, znawcy poezji oświeceniowej, badacza życia i wydawcy „Pism wszystkich” Cypriana Norwida, a także bibliofila, eseisty i publicysty, organizowana w tym roku XXVI Sesja została poświęcona autorowi Warszawy wielorakiej.

   Z uwagi na skromne ramy czasowe spotkań varsavianistycznych i wielość zainteresowań JWG postanowiono ograniczyć tematy referatów, pokazując Gomulickiego wyłącznie jako erudytę, varsavianistę, norwidologa, bibliofila i Przyjaciela naszej Biblioteki.

   Plonem trwających ponad 80 lat zainteresowań varsavianistycznych JWG jest prawie pół tysiąca publikacji poświęconych przeszłości Warszawy i tytuł Homo Varsoviensis przyznany w 1971 r. Tyleż samo lat pisarz utrzymywał kontakt z Biblioteką na Koszykowej. Już jako 16-latek „został wielkodusznie dopuszczony” do zbiorów specjalnych książnicy. Z jego m.in. inicjatywy powstał Ośrodek Wiedzy o Warszawie (obecnie Dział Varsavianów). Był współorganizatorem i uczestnikiem kilku sesji varsavianistycznych, członkiem Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia Biblioteki, autorem tekstów o Bibliotece.

   Był też wytrawnym bibliofilem, członkiem przedwojennego Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, które po 1945 r. bezskutecznie próbował reaktywować wraz z grupą kilku humanistów. Ówczesne władze wyraziły jedynie zgodę na utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Książki, którego JWG był aktywnym uczestnikiem. Dopiero po transformacji ustrojowej powrócono do dawnego TBP.