Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

zaproszenie_pasek

 7 grudnia 2010 r. odbyła się XX Sesja Varsavianistyczna

„Pełniący Obowiązki..." Sokrates Starynkiewicz w Warszawie

połączona z otwarciem wystawy  zorganizowanej w 190. rocznicę urodzin Prezydenta

przez Dział Varsavianów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy,

we współpracy z Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej


Referaty wygłosili:

Andrzej Sołtan (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

Warszawa w okresie prezydentury Sokratesa Starynkiewicza.

Jan Berger (Główny Urząd Statystyczny)

Statystyka Warszawy w latach prezydentury Sokratesa Starynkiewicza według źródeł polskich i rosyjskich.

Ryszard Żelichowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Starynkiewicz i Lindley, geneza wodociągów i kanalizacji w Warszawie.

Marta Jankowska (historyk sztuki)

Komitet Plantacyjny a stan zieleni Warszawy w końcu XIX w.

Teresa Frączczak (Societas Lindleiana)

Co nam zostało z czasów Starynkiewicza? Wodociągi warszawskie dziś i jutro.

Prowadzenie obrad – Andrzej Sołtan