Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

24 października 2013 roku odbyła się w naszej Bibliotece XXIII Sesja Varsavianistyczna. Tematem tegorocznej sesji było konserwatorstwo warszawskie: Warszawskie pracownie konserwacji papieru i skóry. Dziś problemy dotyczące konserwacji przyciągają uwagę nie tylko samych konserwatorów, ale także i tych, którym leży na sercu ochrona i zabezpieczenie dziedzictwa narodowego.

Obrady prowadziła pani profesor Marzenna Ciechańska – Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wygłosiła również referat „Między sztuką a nauką” Katedra Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki ASP w Warszawie.

Kolejni referencji to:

- Anna Czajka, wieloletni kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, wykładowca a przede wszystkim praktyk w dziedzinie konserwacji – Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów – doświadczenia, dylematy, przemiany;

- Wiesław Faber, konserwator – Bezpieczeństwo i ochrona zbiorów w bibliotekach. Ingerencja konserwatora.

Wśród referentów byli również pracownicy naszej Biblioteki:

- Joanna Popłońska – Konserwacja zbiorów bibliotek i archiwów w Warszawie;

- Marta Parnowska – Ochrona zbiorów w Bibliotece na Koszykowej.

Sesji towarzyszyła wystawa przygotowana przez pracownię konserwatorską państwa Faberów, którzy od wielu lat współpracują z Biblioteką na Koszykowej pt. Zbiory Biblioteki na Koszykowej w konserwacji M&W Faber.